05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Jagers Krimpenerwaard willen landelijk beheerplan voor bejaging grauwe gans – Het Kontakt

Op 17 juli 2021 vond de jaarlijks zomerganzentelling weer plaats. Het tellen van de ganzen in het gebied is voor de jagers een jaarlijks terugkerende activiteit. Ook in de Krimpenerwaard werd geteld. De de grauwe gans is de grootste schadeveroorzaker. Om van de administratieve rompslomp af te zijn, willen jagers in de Krimpenerwaard ook in de wintermaanden kunnen jagen op grauwe ganzen.

Op dit moment zijn de provincies verantwoordelijk voor de beheerplannen van de grauwe gans. Dit levert een lappendeken aan wet- en regelgeving op. Terwijl in Europees verband landen samenwerken bij het beheer van de populatie grauwe ganzen werkt Nederland nog met een beleid dat per provincie is opgesteld. Dit vertoont dan ook grote onderlinge verschillen tussen de provincies waardoor wildbeheereenheden en jagers veel extra tijd kwijt zijn aan administratieve taken.

“Daarnaast zien we dat de schade piekt in het voorjaar en vooral plaatsvindt op graslanden. Als jagers worden wij belemmerd om onze activiteiten goed uit te voeren. Daarom zou het prettig zijn wanneer de grauwe gans één landelijk beheerplan krijgt waarbij bejaging ook in de wintermaanden kan plaatsvinden,’ aldus Harm Koelewijn, bestuurslid wildbeheereenheid Krimpenerwaard.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws