06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Thomas van Rikxvoort

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar juli 2022

De invoering van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. De huidige Wet Natuurbescherming – waar jacht, beheer en schadebestrijding nu onder vallen – gaat straks over in de Omgevingswet. 

Wat verandert er in de Omgevingswet?
Doordat de natuurwetgeving waar jagers mee te maken hebben straks deel uit gaat maken van de Omgevingswet, zijn er veranderingen in juridische details. Zo zullen bepaalde regels nu op andere plekken in de wet te vinden zijn en heet de jachtakte vanaf 2022 een ‘Omgevingsvergunning inzake jachtgeweeractiviteiten’. In de praktijk zal er voor jagers en WBE’s niks veranderen.

Inzet van de Jagersvereniging
In totaal heeft dit proces naar een nieuwe wet ruim twee jaar in beslag genomen. Tijdens dit proces heeft de Jagersvereniging ingezet op een vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving voor het faunabeheer in Nederland. Samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) pleitten wij vanaf het begin voor minder belemmerende regels voor faunabeheer door een aantal schadeveroorzakende diersoorten aan de nationale wildlijst toe te voegen, met een bijbehorend systeem voor de schadevergoeding. Dit is nodig omdat de huidige werkwijze met ontheffingen spaak loopt.  De jaarlijkse schade voor landbouwers bedraagt inmiddels 110 miljoen euro, terwijl de bereidheid van de overheid om schadevergoeding te betalen afneemt en de juridische procedures zich opstapelen.

Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer in juli 2019 was er geen meerderheid voor ons pleidooi. Daardoor zal het faunabeheer in Nederland voorlopig niet de noodzakelijke verbetering krijgen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws