06:29
20:45
Nachtmodus
Foto: Micheal Migos

Hazenjacht blijft gesloten in Utrecht, Limburg en Groningen

Bodemprocedure nodig voor definitief oordeel

De ministeriele regeling om de jacht op haas in Utrecht, Limburg en Groningen dit seizoen te sluiten blijft in stand. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van het kort geding dat 10 oktober jl. plaatsvond. De Jagersvereniging, NOJG, FPG en andere betrokken partijen constateren  dat het nodig is om dit onderwerp voor te leggen aan de bodemrechter, die een meer kritische toets hanteert dan de voorzieningenrechter. De bodemprocedure wordt op korte termijn opgestart.

De tegenvallende uitspraak werkt niet door in de positie van de Jagersverenigingen in de bodemprocedure tegen de Staat. Hierin wordt de beslissing om de jacht op de haas en het konijn te sluiten en de gronden waarop dit is gebeurd aangevochten. In deze procedure wordt de rechter verzocht om een definitief oordeel te geven over de beoordelingsmethode, die moet worden gehanteerd bij het bepalen van de staat van instandhouding van haas en konijn. Deze procedure moet een eind maken aan de discussie of deze dieren nu wel of niet in hun voortbestaan worden bedreigd.

Veel vertrouwen in bodemprocedure
‘Teleurstellend’, zo noemt ook directeur van de Jagersvereniging, Willem Schimmelpenninck, de uitspraak. ‘Maar tegelijk niet geheel verrassend. We hielden er al rekening mee dat een voorzieningenrechter zich niet inhoudelijk zou uitlaten over de omstreden beoordelingsmethode voor het bepalen van de staat van instandhouding van hazen en de daarbij gemaakte cijfermatige fouten. We hebben veel vertrouwen in onze positie in de bodemprocedure. Hierin wordt de zaak letterlijk tot op de bodem uitgezocht. Daarin staan we heel sterk. Hazen zijn in Nederland helemaal niet in hun voortbestaan bedreigd. Er lopen minimaal meer dan 200.000 hazen over de akkers en de trend is de afgelopen twintig jaar nagenoeg stabiel en de meest recente jaren zelfs stijgend.’

Optimaliseren habitat
Ook gaat deze uitspraak voorbij aan het werk jagers verrichten bij het beschermen van diersoorten en het optimaliseren van de habitat van wildsoorten in hun veld. Denk hierbij aan het aanleggen van kruidenrijke akkerranden en het creëren van beschutte nest- en broedplaatsen. Daarnaast spelen jagers een belangrijke rol bij het redden van jonge wilde dieren in het maaiseizoen. De akkers en open velden zijn mede hierdoor juist de plekken waar hazen het best gedijen en het meest voorkomen.

Lees de uitspraak van de voorzieningenrechter op de website van De Rechtspraak
  • Delen:

Gerelateerd nieuws