05:22
21:58
Nachtmodus

Houtsnip

Naamgeving

Houtsnip (Scolopax rusticola), E: Woodcock, D: Waldschnepfe,  F: Bécasse.

Uiterlijk

Houtsnippen hebben een kastanjebruine gloed en een lange snavel. Ze verschillen van andere snippen omdat ze minder watergebonden zijn.

Biotoop en leefgebied

Houtsnippen zijn een soort bossnippen. Hoewel ze ook in meer open terrein voorkomen, zitten ze daar vaak onder een struik of een dennetje op de heide. Het broedbiotoop bestaat uit bossen, vaak ook met vochtige delen. Bossen die worden afgewisseld met open
plekken, zoals verjongingsvlaktes of graslanden, hebben de voorkeur als broedgebied. In de winter komen houtsnippen vrijwel overal voor, maar met het accent op bosgebieden op de zandgronden

Leefwijze en gedrag

Houtsnippen zijn hier geen standvogels. De broedvogels trekken ’s winters weg en de vogels uit Noord-Europa arriveren hier in oktober en november. Houtsnippen hebben een verborgen karakter en zijn s’nachts actief. 

Voortplanting

Broedtijd: april-juli
Aantal legsels: 1 tot 2 nesten
Aantal eieren:4
Broedduur: 24 dagen

Voedsel

Houtsnippen eten onder andere regenwormen, slakjes, pissebedden, spinnen en oorwurmen uit de bodem.

Voedsel

De jacht op de houtsnip is gesloten.

Voorkomen

Het aantal broedvogels in Nederland lijkt wat toe te nemen. Maar omdat het vanwege de nachtelijke leefwijze een lastig te inventariseren soort is bestaat er geen goed beeld van de omvang van de populatie. Rond 2000 werd die op 2000 tot 3000 broedpaar geschat, maar dit kan
ook een veelvoud zijn. De doortrekkers uit Noord-Europa nemen wel duidelijk toe in de tellingen.