Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus

Vermindering van predatiedruk bij weidevogels, vier scenario’s voor de grutto

Vermindering van predatiedruk bij weidevogels, vier scenario’s voor de grutto

De grutto verdwijnt in sneltreinvaart uit ons landschap; ook in gebieden die optimaal zijn ingericht voor weidevogels. Vandaag de dag leidt bijna 73% van alle gelegde eieren door predatie niet tot een nieuwe grutto. Ombuigen van die trend vraagt om scherpe keuzes bij vogelbeschermers, provincies en Rijk. In vier scenario’s laat de Jagersvereniging zien dat niets doen aan predatiedruk ook een keuze is. Alleen leidt die keuze tot het verdwijnen van de grutto.

>  Download het rapport 'Vermindering predatiedruk bij weidevogels' van W. Knol en S. Venema