Zon op
08:04
Zon onder
18:45
Nachtmodus

Protocol predatiebeheer bij weidevogels – Altenburg en Wymenga

Protocol predatiebeheer bij weidevogels – Altenburg en Wymenga

Al in 2011 en 2014 heeft onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga een protocol voorgesteld waarmee predatie van weidevogels kan worden teruggebracht. Dat gaat verder dan alleen de vos en zwarte kraai. Voor de top 10 van predatoren worden uiteenlopende maatregelen voorgesteld. De kern daarvan is samenwerking door alle partijen, effectieve bestrijding met de juiste middelen en het voorkomen van vestiging van predatoren door het beperken van broedgelegenheid. Het protocol is uiteraard gebaseerd op wettelijke randvoorwaarden.

>  Download het protocol predatiebeheer bij weidevogels opgesteld door Altenburg en Wymenga