05:22
21:58
Nachtmodus

Wat is nou de juiste naamgeving van de Jagersvereniging? KNJV, KJV of ….?

De afkorting KNJV heeft de Jagersvereniging achter zich gelaten toen zij in 2014 110 jaar bestond. Toen is ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl gelanceerd. We hebben toen afgesproken dat we onze naam voortaan voluit schrijven: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, of kort: Jagersvereniging.

Dit vanwege de herkenbaarheid voor geïnteresseerd publiek en media. Om deze reden zullen we geen afkorting meer hanteren zoals KJV of KNJV.

Ledenwerkgroep
In deze twee artikelen in De Jager uit 2014 kunt u lezen hoe de overgang naar het nieuwe logo, de nieuwe naamgeving en het bijbehorende ‘verhaal van de Nederlandse jager’ is verlopen. Diverse leden van de betrokken werkgroep komen aan het woord.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.