05:22
21:57
Nachtmodus

Wat doet de Jagersvereniging voor haar leden?

De jagersvereniging zorgt dat de belangen van alle Nederlandse jagers worden behartigd. Deze collectieve belangenbehartiging gebeurt vooral door voorlichting van de politiek, de media en het publiek. Je zou de Jagersvereniging dus ook een lobbyorganisatie kunnen noemen. Onze leden vinden deze behartiging van hun belangen de belangrijkste activiteit van de vereniging en de reden om lid te worden. Voor deze activiteit zijn onze medewerkers samen met onze partnerorganisaties aanwezig in de provinciehuizen, in Den Haag en in Brussel.

Jagen in Nederland is constant onderhevig aan veranderingen en maatschappelijke discussie. Deze veranderingen worden veelal veroorzaakt door de politiek op landelijk en provinciaal niveau. Om al deze aandachtsgebieden te kunnen bedienen heeft de jagersvereniging naast een landelijke lobby in Den Haag ook een uitgebreid netwerk van regiomanagers voor alle provincies.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.