05:33
21:38
Nachtmodus

Mogen gecastreerde jachthonden deelnemen aan jachthonden-proeven?

In de reglementen van de ORWEJA, artikel A4 lid 5,  leest u: “ Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op jachthonden-proeven, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen”.

Dit wil zeggen dat de proeven die door de Jagersvereniging worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen).


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items