05:22
21:58
Nachtmodus

Mag ik een aangeschoten haas of konijn uit het lijden verlossen door middel van een slag in de nek?

In de Wet natuurbescherming zijn de middelen opgesomd waarmee wild gevangen en gedood mag worden. Een antwoord op bovenstaande vraag wordt gegeven in de Memorie van toelichting op de Flora- en faunawet. In de toelichting op de wet staat dat het geven van een nekslag  toegestaan blijft om bijvoorbeeld een aangeschoten haas of konijn uit het lijden te verlossen. Uit vaststaande jurisprudentie blijkt tevens dat het geven van een nekslag niet onder jagen valt, waardoor het geven van een dergelijke slag in de nek bij een aangeschoten haas of konijn is toegelaten op grond van de wet.

Conclusie :

Op grond van de wet en vaststaande jurisprudentie is het geven van een slag in de nek bij aangeschoten hazen en konijnen toegelaten.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.