05:22
21:57
Nachtmodus

Mag de politie jagers fouilleren op patronen en lege hulzen in het veld?

Dat mag alleen indien men wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.  Wij adviseren om mee te werken aan het verzoek van controlerende ambtenaren.

Arikel 5.17 lid 1, Algemene Wet bestuursrecht

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.18 Fouilleren in veld (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items