Zon op
07:24
Zon onder
19:40
Nachtmodus

Het bureau

Bij het bureau van de Jagersvereniging kan u terecht met al uw vragen en suggesties. In veel gevallen wordt u direct geholpen en geïnformeerd. De receptie kan u ook altijd doorverwijzen naar een deskundige collega of een partnerorganisatie. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, bedrijfsvoering, belangenbehartiging en communicatie.

Receptie

Hier kunt u terecht met al uw vragen en suggesties. In veel gevallen wordt u direct geholpen en geïnformeerd. De receptie kan u ook altijd doorverwijzen naar een deskundige collega of een partnerorganisatie die u waarschijnlijk verder kan helpen. Op onze receptie werken Kim Hoep en Arlette van Hoogdalem.

Bel de receptie via 033 - 461 98 41 Mail de receptie

Directie

De directeur geeft leiding aan het landelijk bureau. Samen met de teamleiders van de afdelingen geeft hij inhoud aan een klantgerichte, efficiënte en effectieve organisatie met een jaarlijks groeiend ledenaantal en inkomstengroei. Hij is de dagelijkse vertegenwoordiger van de jagersvereniging en de vertegenwoordiger van het verenigingsbureau in overleggen met bestuur en ledenraad. Met zijn medewerkers streeft hij naar maximale ledentevredenheid door uitstekende ledenservice, effectieve belangenbehartiging en een efficiënte bedrijfsvoering. Willem Schimmelpenninck van der Oije is de directeur van ons bureau.

Mail de directie

Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zorgt voor de huisvesting, secretariële en facilitaire ondersteuning van de andere afdelingen. De administratie verzorgt het beheer van de ledengegevens en het financiële beheer van de vereniging en verzorgt de verzekeringsbewijzen voor de leden. U kunt de administratie bereiken via administratie@jagersvereniging.nl. De receptie verwelkomt onze leden aan de telefoon en bij binnenkomst op het bureau in Amersfoort. Op onze afdeling bedrijfsvoering zijn Etty van Bakel, Natasja van Beers, Jolanda van der Velde, Arlette van Hoogdalem, Gees Dijkhuizen, Kim Hoep en Jan Peter Groot (teamleider) werkzaam.

Mail de afdeling bedrijfsvoering

Communicatie

Voor vragen, overleg en input over omgang met de media, fotografie, persberichten, video en PR kunt u bij de afdeling communicatie terecht. Samen met u geven wij de Nederlandse jager een gezicht en een stem. Wij helpen onze leden, individueel en WBE’s, met de contacten met pers en met het opzetten van evenementen voor bijvoorbeeld scholen, publiek, etc. Daarnaast publiceert de vereniging iedere maand een video over jacht en jagen in Nederland via ons YouTube kanaal JagersTV. Binnen de afdeling geeft het team van de redactie vorm en inhoud aan De Jager, het vaktijdschrift van de Jagersvereniging. In de komende jaren zal er steeds meer input bij onze leden worden gehaald om daarmee de koppeling tussen theorie en praktijk tot stand te brengen. U bereikt de redactie via redactie@jagersvereniging.nl . Op de afdeling communicatie werken Berend te Hennepe, Elsemieke Ruifrok, Julia de Vries, Linda Ebbers, Arianne Sulman en Janneke Eigeman (teamleider).

Mail de afdeling communicatie

Ecologie

De afdeling ecologie adviseert en publiceert over alle faunazaken, biotoopbeheer en wildziekten. Dat kunnen vragen van leden zijn, maar ook bijdragen aan faunabeheerplannen of standpunten van de Jagersvereniging. De afdeling Ecologie stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek en stages en afstudeerplekken aan te bieden of door samen te werken met kennisinstellingen. Ecologie coördineert de landelijke monitoring van tellingen en verzamelt en bewerkt afschot- en telgegevens. Resultaten hiervan worden samen met collega’s, FBE’s en WBE’s op een transparante wijze extern gecommuniceerd.  De ondersteuning van FRS  en herziening van WBE begrenzing wordt ook door deze afdeling uitgevoerd. De afdeling ecologie wordt gevormd door Erik van Til, Anne ten Berge, Kees van Hulst en Jeroen Vorstman (teamleider).

Mail de afdeling ecologie

Juridische zaken

Bij de afdeling juridische zaken kunt u terecht voor al uw vragen over jagen en de gerelateerde wetgeving, zoals de Wet natuurbescherming  en de Wet wapens en munitie. Juridische zaken speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol bij alle wetgevingsvoorstellen die voor jagers van belang zijn. Dit betekent dat regelmatig wordt overlegd met de collega-juristen van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Veiligheid en Justitie. De afdeling Juridische zaken speelt ook een belangrijke rol bij alle beleidsvoorstellen van het Landelijk Bestuur. Onze juridische afdeling wordt bemand door Paul Timmer-Arends, Rik  Benjamins, Rohan Visser en Jeroen Hoefnagels (teamleider).

Mail de afdeling juridische zaken

Belangenbehartiging

De afdeling belangenbehartiging is het scharnierpunt tussen de landelijke en provinciale belangenbehartiging. Zij richt zich op het behartigen van de belangen van de leden van de jagersvereniging, zowel in de provincies, Brussel als in Den Haag. Met als doel onze leden te laten jagen in de breedst mogelijke zin van het woord, met zo weinig mogelijke bureaucratische last. Om dit doel te bereiken heeft de Jagersvereniging zes regiomanagers en een landelijke belangenbehartiger in dienst:

Paulien Niewold,  regiomanager van Groningen en Friesland:
paulien.niewold@jagersvereniging.nl

Bjorn van der Veen, regiomanager van Drenthe en Overijssel:
bjorn.vanderveen@jagersvereniging.nl

Christel Schattevoet, regiomanager van Noord-Brabant en Utrecht:
christel.schattevoet@jagersvereniging.nl 

Arnoud Meijering, waarnemend regiomanager van Flevoland en Noord-Holland:
arnoud.meijering@jagersvereniging.nl

Kees van Hulst, regiomanager van Zuid-Holland en Zeeland:
kees.vanhulst@jagersvereniging.nl

Ger van Hout, regiomanager van Limburg en Gelderland:
ger.vanhout@jagersvereniging.nl

De landelijke belangenbehartiging valt onder de verantwoordelijkheid van Daan Keij:
daan.keij@jagersvereniging.nl

De centrale coördinatie is in handen van Jaap Lodders.