Zon op
05:32
Zon onder
21:55
Nachtmodus

Landelijk Bestuur

De Jagersverenging wordt geleid door het Landelijk Bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies (zoals vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) worden door de leden van het bestuur onderling toebedeeld. De voorzitter van het Landelijk Bestuur zit ook de Algemene Ledenvergaderingen voor. De Algemene Ledenvergadering wordt gevormd door de afgevaardigden vanuit de provincies en de afgevaardigde van de Commissie Junior Jagers. Deze afgevaardigden worden de Ledenraad genoemd.

Het Landelijk Bestuur en de Ledenraad hebben samen een strategisch meerjarenplan opgesteld, wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en maakt beleid om de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan te bereiken. Het Landelijk Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau. Het bestuur heeft een deel van haar taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur.

Landelijk Bestuur
Het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging kent de volgende samenstelling:

  • Willem Urlings, voorzitter
  • Loek Sibbing, secretaris
  • Ruud Berbee, penningmeester
  • Jos Peeters, algemeen bestuurslid
  • Christiaan van Daalen, algemeen bestuurslid

Heeft u vragen of suggesties voor ons Landelijk Bestuur? Mail deze naar info@jagersvereniging.nl t.a.v. Landelijk Bestuur