05:32
21:39
Nachtmodus

Arrangement voor besturen: ‘Besturen als combinatie’

Speciaal voor WBE- en provinciale besturen biedt de Bestuursacademie ‘Besturen als combinatie’, een teamontwikkelingsprogramma van het bedrijf HuntingDay. ‘Besturen als combinatie’ vindt daadwerkelijk plaats in een jachtveld op locatie. Het hele bestuur gaat met elkaar het jachtveld in, op jacht (beheer of schadebestrijding).

De teamontwikkeling beslaat een hele dag. Op basis van een intake vooraf maakt HuntingDay het programma op maat voor het bestuur. Na afloop van de dag heeft het bestuur inzicht in verbeterpunten voor professionalisering, handvatten om goed met dilemma’s om te gaan en een sterkere onderlinge verbondenheid.

Bij afronding van het dagprogramma “Besturen als combinatie” wordt geverifieerd én geëvalueerd of de actuele vraagstukken voldoende zijn uitgediept en als gezamenlijk uitgangspunt voor de verdere samenwerking kunnen dienen.

Een vervolgsessie na een aantal maanden is uiteraard mogelijk. In overleg met het bestuur van WBE of provincie wordt afgestemd hoe deze bijeenkomst er uit moet zien. Op basis daarvan kan een offerte worden opgesteld.

Locatie
Het programma omvat een hele dag en wordt uitgevoerd op een dinsdag of donderdag in een jachtveld op locatie of in een jachtveld van de betreffende WBE. Provinciaal bestuur of WBE-bestuur draagt zelf zorg voor een jachthut of ander onderkomen. De enige vereiste aan de locatie is dat het bestuur en de HuntingDay-coach en -begeleider op een goede manier ‘om de tafel kunnen’. Het bestuur draagt zelf zorg voor koffie, thee, lunch en een maaltijd.

Kosten
Voor deze training heeft de vereniging een arrangement ontwikkeld wat dit jaar financieel beperkt is tot 40 teams. Kosten zijn € 2.000 incl BTW per deelnemend team/WBE bestuur. Door provinciebesturen kan in de pre-aanmeldingsfase, via de regiomanager, een prioriteit worden aangeven voor WBE’s. Vervolgens is het open inschrijving op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Per provincie kunnen 2 WBE’s deelnemen aan het arrangement. De kosten worden door Hunting Day rechtstreeks gefactureerd naar de betreffende WBE, welke vervolgens bij de vereniging een declaratie van € 1.000 kan indienen.

Inschrijven
Inschrijving kan via [email protected]
Na aanmelding ontvangt u van ons bericht of u onder het arrangement kan vallen. Vervolgens kunt u rechtstreeks nadere afspraken maken met Hunting Day.