Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Stichting Zwerfkatten Nederland

Stichting Zwerfkatten Nederland (SZN) is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (castratie en sterilisatie) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren. Het toekomstbeeld van de Stichting Zwerfkatten Nederland is een zwerfkattenvrij Nederland.

Door samen te werken met passie voor het lot van de zwerfkatten, in respect voor andermans mening en met voorkomendheid in gedrag naar de ander willen de stichting mensen en organisaties met elkaar verbinden.

De missie is: Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij.

De doelstelling van de vereniging is: de verwilderde en wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.

Samenwerking

Beide organisaties - zowel de Stichting Zwerfkatten Nederland als de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging - zijn van mening dat verwilderde katten niet in het buitengebied thuishoren.

Web: https://stichtingzwerfkattennederland.nl/