Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus
Foto: Willeke Verhoef

Oproep: zaai zoveel mogelijk hectares biotoopmengsel ‘Jagersvereniging’ in!

In 2016 werd meer dan 1.200 kilo biotoopmengsel ‘Jagersvereniging’ verkocht

Jagers en andere natuurliefhebbers hebben in 2016 vele wildweides en bloeiende akkerranden ingezaaid. Dit deden zij met het biotoopmengsel ‘Jagersvereniging’ van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL). Ook voor dit jaar roept de Jagersvereniging haar leden en andere buitenmensen weer op om zoveel mogelijk hectares in te zaaien.

Het mengsel bestaat uit gele mosterd, phacelia en boekweit. Het inzaaien van gebieden met een zaadmengsel heeft als doel om meer diersoorten een kans te geven. Phacelia zorgt voor voedsel voor insecten, de insecten zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels zoals de patrijs. De gele mosterd zorgt ervoor dat hazen en reeën zich kunnen verschuilen. Tevens levert de gele mosterd samen met de boekweit voedsel voor zaad-etende vogels, zoals de fazant en geelgors.

Maximaal succes
Om te zorgen voor een maximale kans op succes is gekozen voor een mengsel met drie soorten, die men nagenoeg overal kan zaaien. Het mengsel bevat gele mosterd, Phacelia en Boekweit. Het mengsel staat ongeveer 6 tot 8 weken nadat het gezaaid is in bloei. Het mengsel is samengesteld op basis van ervaringen van de Engelse Game Conservancy.

Vorig jaar deed jager & akkerbouwer Willeke Verhoef voor het eerst mee. Zij had meerdere hoekjes en randen die niet gebruikt werden voor akkerbouw en besloot – na het bijwonen van een lezing van ecoloog Wim Knol – gehoor te geven aan de oproep van de Jagersvereniging. Zij zaaide meerdere plekken op haar land in met het mengsel. Na het eerste jaar is zij enthousiast over de eerste resultaten: ‘Er waren meer vlinders en bijen te zien, in dat opzicht is het een goede zet geweest.’ Verhoef kijkt uit naar de resultaten in 2017.

Het mengsel vorig jaar in volle bloei op de akkers van Het mengsel vorig jaar in volle bloei op de akkers van Willeke Verhoef

Iedereen kan meedoen!
Ook dit jaar kan iedereen meedoen, van landgoedeigenaar tot balkonbezitter. Belangrijk is beschikbare ruimte om het mengsel te zaaien, denk hierbij niet alleen in grotere oppervlakten. Veel verspreide randjes en hoekjes hebben een veel groter effect dan één aaneengesloten gebied. Braakliggende gronden bij bedrijven of in steden zijn goede opties die ook resultaat opleveren. Bestellen kan bij één van de leveranciers van het biotoopmengsel. De inkomsten zijn volledig voor de leveranciers van de zaadmengsels.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws