05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

VVD stelt Kamervragen over dumping dode dieren in Haaren

Afgelopen weekend werd in het Brabantse Haaren een lugubere vondst gedaan: Zeven dode hazen en een kadaver van een wild zwijn in twee plastic zakken op een zandpad. Volgens een wildbeheerder in het gebied zijn de hazen vermoedelijk gebruikt als prooi voor honden tijdens gokwedstrijden. Kamerleden Weverling en Laan-Geselschap (beiden VVD) stellen hierover vragen  aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ingezonden 20 augustus 2019).

Vraag 1
Kent u de berichten «Dode dieren gedumpt in buitengebied Haaren» en ««Wie doet nu zo iets?»: Dood zwijn en hazen gedumpt in buitengebied Haaren»?

Vraag 2
Kunt u aangeven of onderzocht zal worden wat de precieze doodsoorzaak van  de gevonden dieren, te weten zeven hazen en een wild zwijn, is? Zo ja, kunt u de uitkomsten van dit onderzoek met de Kamer delen? Zo nee, deelt u de
mening van een wildbeheerder in het gebied waarin de dieren gevonden zijn dat deze vermoedelijk zijn gebruikt als prooi voor honden tijdens gokwedstrijden?

Vraag 3
Kunt u aangeven of gokwedstrijden waarin honden een prooi moeten vangen vaker georganiseerd worden in Nederland? Is dit toegestaan volgens de wet? Hebben politie en andere handhavingsorganisaties zicht op het aantal van dit soort wedstrijden dat jaarlijks georganiseerd wordt in Nederland?

Vraag 4
Kunt u aangeven of in het recente verleden vaker dode dieren gevonden zijn die vermoedelijk zijn gebruikt bij gokwedstrijden? Zo ja, op welke plaatsen was dit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Herkent u het geschetste beeld dat er de afgelopen tijd een toename is van illegale activiteiten in het buitengebied van Haaren? Zo ja, om wat voor activiteiten gaat het? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Is in Nederland een toename te zien in het aantal illegale activiteiten in buitengebieden? Zo ja, om wat voor activiteiten gaat het en hoe groot is de toename?

Vraag 7
Deelt u de mening dat er meer toezicht moet komen in buitengebieden om illegale activiteiten als stroperij en drugsdumpingen te voorkomen?

Vraag 8
Kunt u aangeven welke vorderingen u heeft gemaakt op basis van het in oktober 2018 gepresenteerde plan van aanpak inzake versterking van handhaving en toezicht in het buitengebied? Kunt u per in dit plan voorgestelde maatregel (capaciteit, opleiding, uitrusting, samenwerking) aangeven welke vorderingen er zijn gemaakt?

Vraag 9
Klopt het dat in het in oktober 2018 gepresenteerde plan van aanpak te lezen is dat een aantal voorgestelde maatregelen nog verdere uitwerking behoeft? Om welke maatregelen gaat het hier? Is de uitwerking van deze maatregelen reeds gereed? Zo nee, waarom niet?

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items