Zon op
08:36
Zon onder
16:23
Nachtmodus

Vogelgriep 2021: beperkingen Grootschemer & Assendelft opgeheven

Bekijk hier de status van de vogelgriep 2021. De laatste weken zijn bij meerdere pluimveebedrijven vogelgriep (H5) vastgesteld. In dit overzicht vindt u alle locaties waar vogelgriep is geconstateerd. Ook worden de opgeheven beperkingen hier vermeld. 

Gebieden waar vogelgriep is geconstateerd
Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de vogels van de besmette locaties geruimd. 10km rond het gebied is een vervoersverbod van kracht. Ook gelden er restricties op jachtactiviteiten. De overheid heeft landelijke maatregelen ingezet, deze blijven van kracht. Momenteel zijn er in de volgende gebieden gevallen van vogelgriep geconstateerd:

Gebieden waar de vogelgriepbeperkingen zijn opgeheven

In de volgende gebieden zijn de beperkingen met betrekking tot de vogelgriepbesmettingen opgeheven:

Maatregelen
Op het moment dat er op een (pluimvee)bedrijf of bij een vogelhouder vogelgriep is geconstateerd worden er door de rijksoverheid beperkende maatregelen ingesteld.

Sinds de besmetting in Zeewolde heeft de overheid landelijke maatregelen ingezet. Deze blijven van kracht. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels, voor zover het hoenderachtigen/kippen, watervogels, en loopvogels betreft, zijn verplicht die dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Een ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels.

Eén van de maatregelen is een gedeeltelijk jachtverbod in een gebied van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf. In dit gebied mogen wilde watervogels niet bejaagd worden. Andere jachtactiviteiten mogen wel plaatsvinden, mits er geen wilde watervogels worden verstoord.

* Uitzondering op het 10 km jachtverbod is dat het jagen, vangen en doden van dieren wel is toegestaan, indien van toepassing:

  1. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;
  2. ter bestrijding van muskusratten;
  3. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen; of
  4. in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

In dit geval mogen ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer wel vogels (ganzen) geschoten worden.

  • Delen: