05:23
21:58
Nachtmodus

Verzekeringsadministratie overgedragen aan AON

Verzekeringsmakelaar Aon en Jagersvereniging hebben in december 2017 een overeenkomst gesloten om de verzekeringsadministratie uit te besteden aan verzekeringspartner Aon. Door herziene wetgeving (Wet Financieel Toezicht) kan de vereniging niet langer bemiddelaar zijn van de collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering. Met ingang van 1 april 2018 wordt de administratie van de verzekering volledig overgedragen aan Aon. De Jagersvereniging blijft wel actief betrokken bij het verder ontwikkelen en verbeteren van de verzekeringen om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de leden.

Wat is er tot dusver veranderd?
Vanaf december tot eind maart heeft de vereniging in de overgangsperiode de facturatie, polismutaties en aanlevering verzekerden nog verzorgd voor het nieuwe verzekeringsjaar april 2018-maart 2019. Aon heeft de Nederlandse en Duitse verzekeringsbewijzen verzonden. Op basis van binnenkomende contributiebetalingen is in vijf delen de administratie van de polishouders overgedragen. Daarnaast zijn meerdere spoedverzendingen gedaan en kopie verzekeringsbewijzen verstrekt. Meerdere leden bleken namelijk het tijdig verstuurde verzekeringsbewijs in de Aon-envelop weggegooid te hebben.

Wat betekent dit voor u per 1 april?
Vanaf 1 april 2018 zal Aon de gehele administratie hebben overgenomen. Dit betekent voor u dat wijzigingen en nieuwe verzekeringsaanvragen bij Aon neergelegd moeten worden. Voor nieuwe leden betekent dit dat zij eerst de contributie moeten voldoen aan de Jagersvereniging. Hierna neemt Aon de verzekeringsaanvraag in behandeling en verstuurt het verzekeringsbewijs. De vereniging verstrekt u vervolgens via e-mail een digitale ledenpas. Deze is ook beschikbaar via de website op mijn jagersvereniging. Komend jaar gaat de Jagersvereniging verder met Aon in gesprek om het verzekeringspakket voor de leden verder te ontwikkelen.

Achtergrond
Aon en de Jagersvereniging hebben al een jarenlange samenwerking op het vlak van verzekeringen. In de loop der jaren werden de collectieve Jachtaansprakelijkheidsverzekering en een aantal individuele verzekeringen ontwikkeld, speciaal gericht op de jachtpraktijk. Tot circa twee jaar geleden werden al deze verzekeringen ‘aangeboden’ op de website van de vereniging. Door strengere eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werden eerder al zowel de individuele verzekeringen als de jachtuitrustingverzekering (wapens) en de jachthondenverzekering alleen nog maar rechtstreeks door Aon aangeboden. Vanaf 1 januari 2018 zijn de eisen vanuit de AFM opnieuw aangescherpt. Hierdoor mag de vereniging ook haar collectieve jachtaansprakelijkheidsverzekering niet langer zelf aanbieden. Dit gaat om de aanvraagbehandeling, facturatie en de verstrekking van de verzekeringsbewijzen.

  • Aanvraag, wijziging en premiefacturatie verzekeringen
  • Verzending binnenlands en buitenlands verzekeringsbewijs
  • Advisering en vragen over het jagersverzekeringspakket: bel 071-3643100 of mail naar [email protected]
  • Delen: