05:24
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Uitbraak Afrikaanse Varkenspest Emsbüren onder controle?

Op 2 juli 2022 was er sprake van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest op een varkensbedrijf in Emsbüren, Nedersaksen. De Duitse overheid heeft sindsdien niet stilgezeten en heeft afgelopen vrijdag de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie resultaten van het traceringsonderzoek op de hoogte gebracht.

Het virus dat in Emsbüren is aangetroffen is vergelijkbaar met de virusstam uit Brandenburg en vermoedelijk ook Polen.

Uit het traceringsonderzoek in Emsbüren bleek dat in de week voordat de besmetting  met AVP aan het licht kwam één bedrijf biggen had ontvangen van de besmette inrichting. De varkens op die contactlocatie zijn na bemonstering gedood. Alle monsters bleken negatief voor AVP. De overige 13 contactbedrijven hadden alleen indirect contact (personen- en voertuigverkeer, d.w.z. voederlevering, inseminator, veehandelaar, plaatselijke dierenarts etc.). Al die bedrijven zijn gescreend en bemonsterd. Op geen van deze bedrijven is gelukkig AVP aangetroffen. De voermonsters op het besmette bedrijf waren eveneens negatief voor AVP. De testresultaten en het epidemiologisch onderzoek wijzen erop dat er geen verspreiding van het AVP virus heeft plaatsgevonden naar andere bedrijven.

De autoriteiten hebben een tweede maal controles van de bovengenoemde bedrijven uitgevoerd, en ook bij die screening is geen AVP aangetoond. Gedurende de periode dat de beperkingszone is ingesteld zijn elke twee weken dode biggen onderzocht op AVP. Ook bij deze dieren is geen AVP gevonden. In totaal zijn 122 varkenshouderijen onderzocht (in de bewakingszone), en 102 daarvan zijn ook bemonsterd. Daarbij zijn 1.427 monsters genomen, en alle testten negatief op AVP.

De wilde zwijnenpopulatie in Emsland is de afgelopen periode intensief gemonitord. In de beschermingszone werden int totaal vijf zwijnen geschoten, in de surveillance zone 177 in 2020/2021 en123 in 2021/2022. Dood gevonden wilde zwijnen in Emsland worden getest; tot nu toe is geen AVP virus aangetroffen in de wilde zwijnen.

Het lijkt er dus op dat er sprake is van een separate introductie die niet tot verspreiding in de omgeving heeft geleid.

  • Delen:

Meer informatie