05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Wouter Klaasse

Rectificatie Nederlandse Jager #2: VVD Zuid-Holland wel voorstander van populatiebeheer en veilig buitengebied

VVD Zuid-Holland wel degelijk voorstander van proactief populatiebeheer en veilig buitengebied

Een gezonde wildstand is belangrijk en jagers spelen daar volgens de VVD Zuid-Holland een onmisbare rol in. Als de populatie van een diersoort sterk toeneemt, is het van belang om vroegtijdig aan beheer te doen. Zo loopt de omvang van de populatie niet uit de klauwen en zijn drastische maatregelen niet nodig. VVD-Statenlid Mirjam Nelisse: “Als je tijdig ingrijpt, is de inspanning van jagers beperkt. Dan is er ook minder weerstand vanuit de maatschappij, omdat het om minder dieren gaat.” Bovendien blijft de veiligheid van het verkeer gewaarborgd en de schade voor de landbouw beperkt.

Veiligheid in het buitengebied

De veiligheid van jagers en andere gebruikers van het buitengebied is voor de VVD een prioriteit. Nelisse heeft dan ook al diverse malen aandacht gevraagd voor de onacceptabele praktijken van Animal Rights. Deze organisatie gaat zelfs zover dat ze dreigementen uit tegen jagers. “Bedreigingen zijn onacceptabel”, reageert Nelisse. “Daar moet hard tegen opgetreden worden.”

Boerenlandvogels

Een uitdaging voor de komende periode is de afname van de boerenlandvogels: zowel de weide- als de akkervogels hebben het lastig. De VVD zet in op een integrale aanpak: leefgebied, voedsel en predatiedruk moeten in orde zijn om de boerenlandvogels te laten toenemen. Nelisse: “Veel jagers dragen hieraan ook hun steentje bij. Daarvoor verdienen ze onze waardering!”

 In de editie van De Jager van februari 2019 werd gemeld dat de VVD Zuid-Holland de zorg voor een veilig buitengebied en beter gereguleerd populatiebeheer negatief had beschreven in haar verkiezingsprogramma. Dit is onjuist. Bovenstaand artikel dient ter rectificatie.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws