05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Publiek Jaarverslag Jagersvereniging 2019

In De Jager van oktober 2020 die komende week bij de leden van de Jagersvereniging in de bus valt, is het publiek jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging over 2019 opgenomen. Vanaf vandaag is het ook als PDF op deze website beschikbaar. 

Tot vorig jaar maakte de vereniging uitsluitend een financieel jaarverslag dat vooral een gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven was. Het landelijk bestuur legt hiermee verantwoording af aan de ledenraad, die bestaat uit de afgevaardigden namens WBE’s en namens individuele leden. Omdat vergelijkbare organisaties en verenigingen er steeds vaker voor kozen om ook een jaarverslag te maken dat toegankelijk is voor een groter publiek is met ingang van dit jaar dit voorbeeld ook door de Jagersvereniging gevolgd.

Met dit publiek jaarverslag informeren we in de eerste plaats onze leden. Het laat zien waar de vereniging zich in het jaar ervoor hard voor maakte en haar tijd, energie en geld aan besteedde. Daarnaast heeft het tot doel om alle andere partijen met wie jagers, voorjagers en wildbeheereenheden samenwerken te voorzien van informatie over de Jagersvereniging.

Download het Publiek Jaarverslag 2019

  • Delen: