05:50
21:39
Nachtmodus
Foto: Jeffrey Nijhuis

Provincie Noord-Brabant stemt in met interventieteam wilde zwijnen

Op 20 juli jongstleden heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, toestemming verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. De mogelijkheid om het interventieteam in te zetten voor het schieten van wilde zwijnen op gronden waarvan men geen jachthouder is, beschouwt de Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant als een forse, maar uiterste ingreep.

De inzet van het interventieteam vindt de provincie noodzakelijk om een uitbraak van Afrikaans varkenspest in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast wil de provincie het aantal wildaanrijdingen en de schade aan landbouwgewassen laag houden. Eerder deze maand werd bekend dat het wild zwijn in Brabant de diersoort is die in deze provincie de meeste schade aan landbouwgewassen maakt.

De afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging noemt het besluit een ‘forse ingreep’. De jagers die aan dit team verbonden zijn, kunnen immers in opdracht van de provincie en onder regie van de FBE, zonder toestemming van de grondeigenaar en de huidige jachthouder populatiebeheer uitvoeren.

Meerdere scenario’s

Het interventieteam wordt pas ingezet als alle andere acties niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Zo worden er in het stappenplan bijvoorbeeld scenario’s uitgewerkt waarbij de jachthouder onvoldoende inspanning pleegt. Maar ook is de situatie uitgewerkt, waarin grondeigenaren geen afschot toestaan en dit – zonder goede onderbouwing – blijven weigeren.

Het stappenplan is door de Faunabeheereenheid uitgewerkt in de ‘Escalatieladder wild zwijn beheer’. Bij het opstellen van die escalatieladder zijn de verschillende organisaties die een zetel hebben in de Faunabeheereenheid betrokken geweest: Federatie Particulier Grondbezit, Dierenbescherming, Brabants Landschap, ZLTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, SBNL, NOJG en de Jagersvereniging.

Jagersvereniging: ‘Inzet teams is uiterste maatregel’

De voorzitter van de Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant, de heer Rini Boertjes, geeft aan: ‘Het is een stevig besluit om een interventieteam in te kunnen zetten. Maar hierbij is wel belangrijk om te beseffen dat het om een uiterste maatregel gaat, die alleen wordt uitgevoerd als er daarvoor onvoldoende inzet is geweest door jachthouder en/of grondeigenaar. De escalatieladder waarbij alle betrokken partijen zijn gekend en acties hebben kunnen uitvoeren, is dan al doorlopen. Wij verwachten dan ook dat de jachthouders, die kunnen aantonen dat zij voldoende inzet hebben gepleegd, hier niet mee van doen gaan krijgen.’

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws