05:33
21:38
Nachtmodus

Persbericht – Groeiende interesse in jacht en faunabeheer in Nederland

Amersfoort – Afgelopen week gingen ruim 1000 jachtcursisten op voor de drie wettelijk verplichte praktijkonderdelen van het jachtexamen: hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk. Veel cursisten deden in april en mei al het theorie-examen Het percentage jongeren dat de opleiding volgt om jager te worden, ligt al zestien jaar rond de 50%. Afgelopen cursusjaar hebben zo’n 625 jongeren zich ingeschreven voor de jachtopleiding.

Om te kunnen jagen in Nederland is het jachtdiploma een wettelijke vereiste. Om een jachtdiploma te ontvangen, moet de jachtcursist slagen voor vier onderdelen: theorie, hagelschieten, kogelschieten en jachtpraktijk. Deze praktijkexamens voor de nieuwe lichting jagers startte maandag 30 mei.

Jachtopleiding volledig volgeboekt
Ter voorbereiding op de jachtexamens start jaarlijks de jachtopleiding van de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN). Deze opleiding begint in november en bood de afgelopen jaren plaats aan gemiddeld 900 cursisten. Met meer dan 1150  cursisten was de opleiding afgelopen jaar dan ook volledig volgeboekt.

Uit onderzoek naar de publieke opinie van de Nederlanders over jacht en jagen blijkt meer dan 60% van de Nederlanders voorstander is van duurzame benutting van wild. In 2012 was dat nog maar 36%. Ook laat onderzoek naar de publieke opinie zien dat de kennis over jagen is toegenomen, net als de waardering voor de activiteiten en verplichtingen van jagers. Het is daarom ook een logisch dat de jachtopleiding afgelopen cursusjaar wederom volledig is volgeboekt.

Aandeel jongeren in stijgende lijn
Het percentage jongeren onder de 36 jaar dat de jachtopleiding volgt, schommelt al zo’n zestien jaar rond de 50%. Het cursusjaar van 2004-2005 telde 377 jongeren, afgelopen seizoen namen precies 625 jongeren aan de opleiding deel. Dit komt neer op een percentage van 53,8%.

Deelname vrouwen aan jachtopleiding stabiel
Het percentage vrouwelijke cursisten ligt de afgelopen vier jaar rond de 15%. Het percentage vrouwen dat afgelopen jaar heeft deelgenomen aan de jachtopleiding ligt ongeveer op 14%.

Directeur Willem Schimmelpenninck van der Oije:
“Het is goed om te zien dat er dit jaar weer veel jongeren en vrouwen zich hebben ingeschreven voor de jachtopleiding. Wij zien ook in het ledenbestand van de Jagersvereniging dat de vereniging verjongt. We zijn zeer blij met de groeiende interesse in jacht en faunabeheer in Nederland. Jagers zijn vrijwilligers die een belangrijk bijdrage leveren aan het landschap. De vele aantallen cursisten onderkend dan ook het belang van jacht en faunabeheer in Nederland. Ook voor het komende jaar loopt het al storm voor de opleiding. Geïnteresseerden kunnen zich nu inschrijven voor de jachtopleiding die in september van start gaat.”

Andreas Dijkhuis, Stichting Jachtexamens:
“De cijfers laten een trend zien. De interesse voor jagen geeft aan dat deze generatie blijvend  verantwoordelijkheid neemt voor de eigen impact op onze leefomgeving. Ik zie jagers de verbinding maken met duurzaamheid, natuur, landbouw en eerlijk vlees. En tussen platteland en stad. Prachtig!”

  • Delen: