05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Wouter Klaasse

Per 2020 verhoging kosten jachtakte

Op 2 december 2019 berichtte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via de Staatscourant dat de leges van de jachtakte met ingang van 2020 aangepast worden. De leges voor nieuwe akteaanvragers zullen 138, 20 euro gaan bedragen. Voor jachtakteverlengers zal dat 68,20 euro worden.

Als reactie op het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schreef de Jagersvereniging een Brief aan ministerie LNV over verhoging jachtakte-leges 2020. De Jagersvereniging is namelijk zeer ontstemd en verbaasd over wijziging. Daarom vraagt zij om de gewijzigde Regeling natuurbescherming, waarin staat dat de leges voor de jachtakte meer dan worden verdubbeld, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid te herzien. Ook zou de wijze waarop de hoogte van de jachtakte-leges wordt vastgesteld in lijn gebracht moeten worden met de afspraken die in 2013 zijn gemaakt tussen de Jagersvereniging en het ministerie van Justitie en Veiligheid.