05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Update Afrikaanse varkenspest 03/01 – Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen bekend

Al geruime tijd verzochten jagers om een lijst met toegestane ontsmettingsmiddelen die gebruikt kunnen worden tegen verdere verspreiding van het Afrikaanse varkenspestvirus. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft deze lijst nu bekend gemaakt.

Wanneer u actief bent geweest in een risicogebied voor Afrikaanse varkenspest moet u alle materialen die in contact zijn geweest met wilde zwijnen of delen van wild zwijn ontsmetten. Dit moet u doen voordat u het gebied verlaat. Het gaat hierbij om vervoersmiddelen (inclusief wielkasten), schoeisel, messen, handschoenen, kleding, etc.

Deze lijst met toegelaten middelen tegen Afrikaanse Varkenspest zal maandelijks geüpdatet worden door de NVWA.

Bron: NVWA

Hygiëne maatregelen
De volgende maatregelen van het NVWA en DWHC gelden voor het publiek in het algemeen en voor beheerders en jagers van wilde zwijnen in het bijzonder:

  • Kadavers van verdachte wilde zwijnen niet verslepen, maar contact opnemen met de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).
  • Onverhitte varkensvleesproducten niet langs de weg weggooien.
  • Bij contact met wilde zwijnen handschoenen gebruiken, en handen wassen met zeep en water na contact met het dier.
  • Het voertuig (inclusief wielkasten), laarzen en materialen die in contact zijn geweest met het wild zwijn grondig reinigen voor het verlaten van de locatie.
  • Kleding wisselen en de op jacht gebruikte kleding wassen op 60°C met een hoofdwasmiddel (wit).
  • Tenminste 72 uur volgend op het contact met het wild zwijn geen varkensbedrijven bezoeken, en alleen met andere schoenen.
  • Bij jacht in het buitenland, nagaan bij de lokale overheid of jagersvereniging of er in het gebied AVP of een andere besmettelijke varkensziekte heerst. En navragen wat de laatste keurings- en/of andere geldende regels en voorschriften zijn.
  • Het wordt jagers die een beroepsmatige binding hebben met gehouden varkens geheel afgeraden te jagen in besmette gebieden.

Lijst met toegestane onsmettingsmiddelen

NVWA.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items