06:37
20:38
Nachtmodus

Jagersvereniging present op uitverkochte BoerenNatuurdag

BoerenNatuur is een koepelorganisatie van veertig agrarische collectieven, de leden. In deze collectieven werken boeren samen aan landbouwsystemen die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in hun regio versterken. Op 15 maart j.l. hield BoerenNatuur in Nijkerk de vijfde BoerenNatuurdag. Ook de Jagersvereniging was met een stand vertegenwoordigd op het uitverkochte evenement en blikt terug op een waardevolle dag.

BoerenNatuur en de collectieven organiseren agrarisch natuur inclusieve landbouw en natuur- en landschapsbeheer middels beheerpakketten en projecten vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het ALNb is een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Bij de beheeraanpak wordt per regio gekeken hoe leefgebieden van (groepen van) soorten gecreëerd of in stand gehouden kunnen worden.

 

Lustrum

Naast samenwerken aan beheerpakketten en projecten, organiseert BoerenNatuur jaarlijks de BoerenNatuurdag. Het is dag voor iedereen die in het werkveld te maken heeft met agrarisch natuur- en landschapsbeheer en natuur inclusieve landbouw. Bij de collectieven staat deze dag rood omcirkelt in de agenda. Alle veertig collectieven waren met een afvaardiging aanwezig. Ook was er een marktplaats ingericht voor betrokken organisaties, namelijk: het Adviesloket Bodem en Natuur, Cruydthoeck, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Samenwerkingscode, Uitgeverij Brill, Aeres Dronten, Agenda Natuurinclusief, Partners for Innovation, Vogelbescherming en Boeren met Biodiversiteit.

De BoerenNatuurdag is een succesvol en groeiend evenement. De deuren konden nog net dicht achter de vele geïnteresseerden alsook collectieven die elkaar hier jaarlijks ontmoeten. Of de BoerenNatuurdag een grote jas gaat aantrekken, zal volgend jaar blijken.

 

Kennis delen en inspireren

Directeur van BoerenNatuur, Evelien Verbij, toonde zich trots op event, dat zich zo sterk ontwikkelt; een dag die partijen samenbrengt in het belang van de agrarische natuur. “Vanuit verschillende rollen is iedereen van jullie nodig, daarom hebben we de Vogelbescherming en de Jagersvereniging naast elkaar gezet”, grapte ze. De dag is bedoeld om te leren, kennis te delen en te inspireren om te komen tot nieuwe inzichten. Ook de kersverse voorzitter Marije Klever stelde zich voor en schetste haar motivatie en ambities voor BoerenNatuur.

De BoerenNatuurdag werd vervolgens afgetrapt door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Zij gaf een betoog over het benutten van het oplossend vermogen van de landbouw en de uitdagingen waar we nu voor staan. Met enige trots over de succesvolle landbouwarchitectuur die Nederland ontwikkeld heeft, maar toch het besef dat het anders moet en kan. Van de natuur gebruiken naar samenwerken met de natuur.

Na de opening waren er drie rondes met workshops en lezingen. De onderwerpen varieerden van ANLb bouwstenen en beheerpakketten, beheersing probleemkruiden, water en klimaat, gebiedsprocessen, werken met vrijwilligers tot predatiemonitoring.

 

Waardevolle dag

Vanuit de afdelingen Ecologie en Belangenbehartiging was de Jagersvereniging goed vertegenwoordigd aanwezig. De stand van de Jagersvereniging had volop aanloop. De hele dag werden non-stop gespreken gevoerd en contacten gelegd. Lokaal zijn er enkele goede contacten met WBE’s. Het heeft echter geen structuur. Opvallend is dat in dit gremia alle gesproken aanwezigen het logisch vinden dat jagers onderdeel zijn van beheermaatregelen en projecten. Toch wist lang niet iedereen hoe jagers georganiseerd zijn en wat WBE’s doen. De nieuwe WBE-folder kwam dan ook als geroepen en nam gretig aftrek. Hoe WBE’s proactief te betrekken bij projecten en beheerpakketten én de meerwaarde om jagers vooraan in trajecten mee te nemen was een belangrijk onderdeel van de gevoerde gesprekken. Al vrij snel kwam de vraag of de Jagersvereniging volgend jaar een eigen workshop of lezing wil verzorgen. De Jagersvereniging kijkt terug op een waardevolle dag met toekomstperspectief en een warm welkom.

  • Delen: