05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Andrew Balcombe

Irritaties bij verlengen en verkrijgen jachtaktes

Veel leden hebben zich de afgelopen weken zorgen gemaakt over de verstrekking van hun jachtakte. Vooral de onduidelijkheid door gebrekkige communicatie werd als zeer hinderlijk ervaren. De Jagersvereniging is hierover meerdere keren met de politie in gesprek gegaan. Deze week heeft de politie een verklaring afgegeven voor de onduidelijke situatie.

De politieverklaring luidt als volgt: ‘De politie is druk doende om alle aanvragen voor jachtakten die ingediend zijn afgewerkt te krijgen. Tegelijkertijd kampen enkele teams als gevolg van corona nog met uitval, die ook de afgelopen weken invloed heeft gehad op de voortgang. Veel aktes die aangeboden zijn voor verlenging zijn inmiddels al wel verlengd, maar vanwege de capaciteitsproblematiek is het maken van een afspraak voor het ophalen van de verlengde akte nog niet in alle gevallen gelukt. De verwachting is dat dit de komende weken afgerond zal worden. Voor het ophalen van verlengde aktes zal gewerkt worden op de wijze die men gewend is vanuit het team waarmee men zaken doet.

Het is bekend dat in sommige gevallen de akten nog niet verlengd zijn, omdat bepaalde gegevens nog niet volledig zijn aangeleverd. Daarover wordt contact opgenomen met de aanvragers. Daarnaast is gebleken dat in enkele gevallen in het geheel nog geen aanvraag is ingediend. Dit is een verantwoordelijkheid van de aanvragers zelf.

Indien u als jager in het veld wordt gecontroleerd, terwijl de door u aangevraagde akte nog niet is verleend, dan kunt u verwijzen naar het team korpscheftaken. De politie zal de Regionale Uitvoeringsdiensten informeren over de voortgang van de afhandeling van de aanvragen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team korpscheftaken.’

  • Delen: