05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

IPC Groene Ruimte actualiseert Grofwildopleiding

IPC Groene Ruimte is het opleidingsinstituut voor mensen die werkzaam zijn in de buitenruimte. Naast diverse andere trainingen en opleidingen verzorgt IPC de tweejarige opleiding Grofwildbeheer en de eenjarige opleiding Praktisch Grofwildbeheer. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet, veranderingen in de buitenruimte, ontwikkelingen bij terreinbeherende organisaties (TBO’s) en wijzigingen in het beleid, heeft IPC Groene Ruimte de Grofwildopleidingen een facelift gegeven.

Omdat de vraag naar opgeleide professionals bij TBO’s steeg, is de grofwildopleiding ruim dertig jaar geleden op verzoek van Staatsbosbeheer opgezet voor beroepsmatige en vrijwillige jagers bij Staatsbosbeheer en andere TBO’s. Later is de opleiding toegankelijk gemaakt voor iedereen die – al dan niet beroepsmatig – betrokken is bij het grofwildbeheer.

Veranderende behoeften

De grofwildopleiding bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Beiden zijn de afgelopen periode achter de schermen geactualiseerd om ervoor te zorgen dat de opleidingen up-to-date zijn en blijven voldoen aan de veranderende behoeften en eisen van het vakgebied. Dit najaar (2023) start de geactualiseerde opleiding Grofwildbeheer. In het voorjaar van 2024 gaat de geactualiseerde opleiding Praktisch Grofwildbeheer van start.

Relevant blijven

Het gaat om een complete herziening, waarbij zowel aanpassingen zijn gedaan aan de inhoud van de opleidingen en de lesmaterialen en -methoden. Ook nieuwe kennis en inzichten zijn geïntegreerd in de opleiding. Bij de actualisatie is rekening gehouden met feedback van belanghebbenden, zoals (oud)cursisten, docenten en experts, met als doel de geactualiseerde grofwildopleiding zo effectief en relevant mogelijk te maken.

Binnenkort zal ook in het magazine De Jager meer aandacht geschonken worden aan de cursus in combinatie met de veranderingen in faunabeherend Nederland. 

  • Delen: