05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Invoering Omgevingswet wederom uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt wederom uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 zou ingaan, maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte vrijdag bekend dit een half jaar op te schuiven, vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ICT, zo valt op de website van de NOS te lezen.

De huidige Wet Natuurbescherming – waar jacht, beheer en schadebestrijding nu onder vallen – gaat straks over in de Omgevingswet. Deze verandering heeft vooral te maken met juridische details. Zo zal de huidige jachtakte met de invoering van de Omgevingswet een ‘Omgevingsvergunning inzake jachtgeweeractiviteiten’ heten. In de praktijk zal er op dat vlak weinig veranderen voor jagers. De regionale en lokale doorvertaling van de Omgevingswet zal wel de nodige aandacht vergen van met name de WBE’s.

Half jaar extra tijd
De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regelingen samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis. De wet werd in 2015 al aangenomen door de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer, maar de inwerkingtreding is al diverse keren uitgesteld, vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ICT.

In een brief aan de senaat schrijft De Jonge nu dat er veel vorderingen gemaakt, maar dat hij toch een half jaar extra de tijd neemt. “Die kan worden gebruikt om verder te testen en te oefenen.” Hij wil die periode ook gebruiken om te voorzien in meer ondersteuning van provincies en gemeenten. De nu beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws