05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

In de komende jager

De vondst van een vos en een otter met een gemuteerde variant van het vogelgriepvirus heeft alle alarmbellen doen rinkelen. Een virus dat zich weet aan te passen aan de lagere lichaamstemperatuur van zoogdieren zou namelijk ook voor mensen weleens gevaarlijk kunnen zijn. Hoe waarschijnlijk is het dat een gemuteerde variant wordt overgedragen van een zoogdier op de mens? Wat betekent de vogelgriep voor de jager en hond in het veld, lopen zij extra risico? En welke bijdrage kunnen jagers leveren aan het onderzoek naar het voorkomen van de hoogpathogene vorm van vogelgriep onder vossen?

Daarnaast een artikel over de gevolgen van de massale toestroom naar natuurgebieden als gevolg van de lockdowns. Hoe reageert het wild op de toenemende recreatiedruk? Onderzoek laat zien dat de effecten van recreatie op wild groter zijn dan vermoed.

Ook: hoe kijkt de Nederlander tegen de jacht aan? Is zijn opinie veranderd sinds twee jaar geleden? En natuurlijk staan we uitgebreid stil bij het onderzoek naar de dag- en nachttellingen.

De nieuwe jagers is vanaf 18 maart online te lezen.

  • Delen: