05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Hulp gevraagd: onderzoek residuen van gewasbeschermingsmiddelen in vogels

De afdeling ecologie van de Jagersvereniging vraagt u medewerking te verlenen aan het onderzoek van Aafke Saarloos, promovendus aan de universiteit van Wageningen, vakgroep Toxicologie. Aafke doet onderzoek naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen in vogels. Hiervoor zou zij jagers willen vragen om levers van fazanten, grauwe ganzen en houtduiven te verzamelen.

De laatste jaren neemt de populatieomvang van een aantal trekvogels af. Één van de risicofactoren hierin is de mogelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. In het onderzoek gaat Aafke na óf en welke gewasbeschermingsmiddelen eventueel teruggevonden kunnen worden in de levers van vogels. Hiervoor worden dood gevonden vogels afgezet tegen de geschoten dieren die als gezonde populatie worden gezien. Indien gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden worden in de levers van de vogels, zal in een later stadium gekeken worden of deze stoffen mogelijk het afweersysteem van vogels vatbaarder maakt voor infecties, en of de stoffen invloed hebben op hun migratiegedrag.

Jagers die mee willen werken worden gevraagd om de levers van geschoten fazanten, grauwe ganzen en houtduiven te verzamelen. U dient de levers van geschoten dieren afzonderlijk te verpakken en ingevroren te bewaren. Zakjes kunnen naar u worden toegestuurd. Hoewel elke lever die verzameld kan worden er eentje is die het onderzoek verder kan helpen, vraagt Aafke of de jagers 10 levers per locatie/schietmoment zouden willen verzamelen. Aafke zal in ieder geval tot het najaar van 2021 levers van geschoten en/of dood gevonden vogels verzamelen.

Voor vragen of om u aan te melden kunt u per e-mail ([email protected]) of telefonisch (06-52609995) contact opnemen met Aafke Saarloos. Via deze weg kunt u ook een afspraak met haar maken wanneer zij de levers bij u op kan komen halen.

Verkregen informatie zal niet te herleiden zijn naar individuele bedrijven of jagers. Ook zal gevraagde/ontwikkelde informatie nooit gebruikt worden om tot op bedrijfsniveau te achterhalen welke gewasbeschermingsmiddelen of iets dergelijks gebruikt zijn.

  • Delen: