05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Anthony van der Loo

Eendenkuikens, telt u mee?

Het broedseizoen van de wilde eend gaat weer van start. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie en de overlevingskansen van kuikens startte in 2016 het Eendenkuikenproject. Dit is een citizen science project, waarbij de waarnemingen van inwoners een belangrijke rol spelen. Telt u dit jaar ook mee? In dit artikel leest u meer over het project en de manier van tellen.

Uit steekproefsgewijze tellingen blijkt dat de Nederlandse broedpopulatie van wilde eenden afneemt. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen in andere Europese landen. Daar wordt deze dalende trend niet gemeten. En ondanks dat de eend nog steeds één van de meest voorkomende broedvogels in ons land, rijst dan de vraag: hoe komt het dat Nederland zo’n ander beeld laat zien dan de landen om ons heen? Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de oorzaak van deze achteruitgang mogelijk gezocht moet worden in de kuikenfase. Komen er in Nederland wel voldoende eendenkuikens groot om de populatie op peil te houden?

Overleving eendenkuikens laag

Tot voor kort waren er te weinig gegevens om daar onderbouwde uitspraken over te kunnen doen. In 2016 startte daarom het Eendenkuikenproject. De afgelopen drie jaar gaven duizenden mensen uit het hele land hun waarnemingen door. Op basis van die waarnemingen kon voor het eerst de overleving van eendenkuikens in Nederland worden geschat. Inderdaad bleek deze overleving erg laag; te laag om de broedpopulatie in stand te houden. Maar ook waren er grote verschillen tussen jaren. Volgens de laatste berekeningen was de geschatte overleving in 2017 slechts 14%, terwijl deze in 2018 maar liefst 34% was. Het is dus belangrijk om door te gaan met het onderzoek om veranderingen goed in beeld te brengen.

In het voorjaar van 2018 (blauw) was de dagelijkse overleving van eendenkuikens aanzienlijk hoger dan in 2017 (oranje), mogelijk als gevolg van het warme, droge weer in 2018. In de eerste paar weken van hun leven zijn eendenkuikens erg kwetsbaar voor slecht weer en predatie.

Hoe kunt u meedoen?

De initiatiefnemers zijn erg nieuwsgierig hoe het voorjaar van 2019 gaat verlopen en gaan dus door met tellen. De eerste nesten van wilde eenden zijn al gevonden, dus de kuikens zullen niet lang op zich laten wachten. Telt u ook mee? We zijn specifiek geïnteresseerd in het aantal kuikens per eendengezin dat op een bepaalde dag en locatie is waargenomen. Iedereen in Nederland mag meedoen en meedoen is heel simpel. Ziet u een wilde eend met kuikens, dan kunt u deze invoeren in de Kuikenteller. De Kuikenteller is een gratis mobiele app die voor dit project is ontwikkeld. In de Kuikenteller-app staan voorbeeldplaatjes om de leeftijd van de kuikens te kunnen inschatten. Om de overlevingskans te kunnen berekenen, is het heel nuttig als hetzelfde eendengezin op meerdere dagen wordt gemeld. (App voor Android en iPhone)

Probeer dus een gezin dus te volgen en regelmatig het aantal jongen te tellen. Naast de app kunnen de kuikenwaarnemingen ook worden ingevoerd op waarneming.nl en op Eendenkuikenproject.

Vragen Eendenkuikenproject

Heeft u vragen over het eendenkuikenproject, of heeft u hulp nodig bij het invoeren van kuikenwaarnemingen? Schroom dan niet om contact op te nemen via [email protected]. Bedankt voor uw interesse en het invoeren van uw kuikenwaarnemingen!

Telformulier Eendenkuikenproject

Direct naar het telformulier
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws