05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Eend in de lift? – De Jager augustus 2019

Ook dit jaar inventariseert De Jager de eendenstand in verschillende waterrijke provincies.Het lijkt erop dat we (wederom) een goed eendenjaar krijgen, vooral de latere legsels deden het goed. Maar de gevaren liggen op de loer. Oswin Schneeweisz doet verslag.

Zuid-Holland
‘Hier in Zuid-Holland lijkt de stand zich voorzichtig te herstellen’, zegt Hans Dannenberg, voorzitter van WBE Rijnland-Zuid. ‘Afgaande op de berichten uit het veld zijn er dit jaar meer pullen groot geworden. We zijn dus voorzichtig positief. Het is lastig om een oorzaak van de opgaande trend te benoemen. Er waren dit jaar in elk geval al vroeg genoeg insecten beschikbaar, die zijn een levensvoorwaarde voor jonge eenden. Hoe zich dat verhoudt tot de alarmerende berichten over de insectenstand? Het is mogelijk dat de insecten landelijk gezien afnemen, maar er lokaal genoeg tot ontwikkeling zijn gekomen. Onze WBE ligt tussen Leidschendam en Boskoop. Dat is van oudsher een goed eendengebied met al die slootjes en weilanden. Maar we zien de laatste tijd wel een toename van roofdieren en dus predatie en in sommige gebieden zien we ook steeds meer ganzen. En waar ganzen zitten, zitten geen eenden. Zeker niet als het nijlganzen betreft, want die verjagen alles wat in de buurt zit. De wilde eend komt hier van oudsher veel voor. Daarnaast zien we steeds meer krakeenden.’

Overijssel
‘Bij ons gaat het ook goed hoor’, zegt Klaas Dingstee, veehouder, jager en jachtvertegenwoordiger in de FBE Overijssel. Dingstee: ‘Het gaat hier eigenlijk al jaren goed en ik geloof niets van al die doemverhalen over de teruggang van de eend. De praktijk hier in Overijssel bewijst het. Het zit vol eenden. Wilde eenden, krakeenden, alle soorten kun je hier vinden. En ook de smient is er in groten getale, terwijl sommige mensen roepen dat het zo slecht gaat met die vogel. De condities waren dit voorjaar prima voor de eenden. Het is een prachtig voorjaar geweest: warm en droog. Ook zijn we hier in de WBE scherp op de vossen, onder meer met de lichtbak. Zelfs de plaatselijke weidevogelvereniging heeft geholpen met het uitzetten van vangkooien. Alleen al in de WBE Noordwesthoek in het natuurgebied De Wieden zijn recent 55 vossen geschoten. Dat zet zoden aan de dijk. Zo hebben die jonge eendjes kans om groot te worden.’

Het volledige artikel over de eendenstand in de waterrijke provincies verschijnt in De Jager van augustus. 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items