05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Douwe Anne Verbrugge

Van Dam: ‘Provincies moeten jachthouder ruimte bieden om jacht uit te oefenen, geen ruimte voor eigen interpretaties’

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe wet Natuurbescherming definitief in werking. Staatssecretaris Van Dam bevestigde dat in de brief  die hij op 21 oktober jongstleden naar de voorzitter van de Tweede Kamer stuurde. Twee weken eerder, op 7 oktober, werd het verslag gepubliceerd van het schriftelijk overleg tussen de vaste commissie van de Eerste Kamer en staatssecretaris Van Dam. Dit betrof uiteraard ook de wet Natuurbescherming en dan met name de vragen die bij de Partij voor de Dieren waren gerezen met betrekking tot de provinciale bevoegdheden over de jacht. In dit artikel zetten wij een aantal zaken voor u op een rij.

Provinciale verordeningen
Parallel aan het landelijke traject rondom de invoering van de nieuwe wet zijn er in het afgelopen half jaar ook in de provincies procedures opgestart om de wet- en regelgeving aan te passen: de provinciale verordeningen. Deze provinciale verordeningen zijn in de meeste provincies in een vergevorderd stadium maar nog niet overal definitief beklonken. In de brief laat Van Dam weten dat – in overleg met de provincies – 1 maart 2017 de datum is waarop deze verordeningen klaar moeten zijn. Het verplichte registreren van afschot en de verbreding van de faunabeheereenheid met een zetel voor maatschappelijke organisaties – twee onderwerpen die ook in de provinciale verordeningen geregeld zullen worden – zijn al wel vanaf 1 januari aanstaande verplicht.

Op 2 november a.s. vindt er een overleg plaats tussen het ministerie van Economische Zaken, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vertegenwoordigers van de provincies, de Faunabeheereenheden en maatschappelijke organisaties. De invulling van de extra zetel voor maatschappelijke organisaties is daar onderwerp van gesprek. Namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging zullen directeur Laurens Hoedemaker en jurist Jeroen Hoefnagels bij dit overleg aanwezig zijn.

Faunabeheerplan
In de provinciale verordeningen kunnen provincies regels opnemen ten aanzien van het faunabeheerplan, dat – anders dan in de huidige faunabeheerplannen – zal gaan over zowel schadebestrijding, populatiebeheer als jacht. Dit laatste riep bij de Eerste Kamerleden van de Partij van de Dieren vragen op over de provinciale bevoegdheden ten aanzien van jacht. Ondanks het feit dat deze vragen al meerdere malen door de staatssecretaris zijn toegelicht legde hij dit wederom schriftelijk uit. Zijn antwoorden zijn te vinden in het verslag van het Schriftelijk Overleg dat 7 oktober werd gepubliceerd.

Van Dam: ‘Provincie moet jachthouder ruimte bieden om jacht uit te oefenen’
Nogmaals laat de staatssecretaris weten dat provincies twee bevoegdheden hebben ten aanzien van de jacht:

  • Een provincie kan de jacht sluiten wegens bijzondere weersomstandigheden
  • Een provincie kan regels stellen over de inhoud van onderdeel jacht in het Faunabeheerplan, waarbij uit de wet volgt dat het faunabeheerplan de jachthouder ruimte moet bieden om de redelijke wildstand te handhaven/bereiken en de jacht uit te oefenen. Provincies kunnen expliciet niet het recht van de jachthouder op het uitoefenen van de jacht beperken of ontzeggen. Aan deze laatste uitleg voegt de staatssecretaris toe dat er geen ruimte is voor eigen interpretatie: ‘de interpretatie die de leden van de Partij voor de Dieren geven aan mijn uitspraken tijdens de behandeling van het wetsvoorstel natuurbescherming in uw Kamer, doen daar niet aan af.’

Bekijk het Dossier Wet Natuurbescherming voor alle informatie over de wet

  • Delen:

Gerelateerd nieuws