05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Aankondiging ganzentelling 2021 – uitgekeerde faunaschade piekt

Maak landelijk beheerplan grauwe gans!

Op zaterdag 17 juli vindt de jaarlijkse, landelijke zomerganzentelling plaats. Het tellen van de ganzen is voor jagers een jaarlijks terugkerende activiteit. Doordat er elk jaar geteld wordt, geven de cijfers een overzicht van de trends in de ontwikkeling van populaties.  De coördinatie van de tellingen ligt bij de wildbeheereenheden, de lokale jagersverenigingen die een landsdekkend netwerk vormen. De hoge aantallen ganzen in ons land hebben ook gevolgen voor agrariërs. Het uitgekeerde bedrag om schade aan gewassen te vergoeden, was vorig jaar het hoogst in de afgelopen tien jaar. De grauwe gans is verantwoordelijk voor meer dan 50% van het uitgekeerde bedrag.

Faunaschade
Volgens BIJ12, de organisatie die namens provincies de faunaschade coördineert, betaalden provincies  in 2020 voor € 31,6 miljoen aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is € 6 miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim 90% veroorzaakt door ganzen aan graslanden. Veel schade wordt niet geregistreerd waardoor de totale faunaschade hoger zal liggen. De grauwe gans, brandgans, kolgans en rotgans voeren de lijst aan van meest schadeveroorzakende diersoorten. De grauwe gans alleen is met € 16 miljoen verantwoordelijk voor meer dan 50% van de uitgekeerde faunaschade.

Klik hier voor de schadecijfers uitgelicht per provincie

Landelijk beheerplan voor grauwe gans
Op dit moment zijn de provincies verantwoordelijk voor de beheerplannen van de grauwe gans. Dit levert een lappendeken aan wet- en regelgeving op. Terwijl in Europees verband landen samenwerken bij het beheer van de populatie grauwe ganzen werkt Nederland nog met een beleid dat per provincie is opgesteld. Dit vertoont dan ook grote onderlinge verschillen tussen de provincies waardoor wildbeheereenheden en jagers veel extra tijd kwijt zijn aan administratieve taken.

In Nederland worden ganzen vooral gedood (geschoten of gevangen en vergast) in de periode dat zij volgens de Europese Vogelrichtlijn extra beschermd moeten worden: namelijk de periode dat zij naar hun broedgebieden gaan, nestelen, broeden en voor de jongen zorgen. Nederland maakt als enige land in Europa niet structureel gebruik van ganzenbejaging in de nazomer, herfst- en wintermaanden, wanneer dit volgens de Vogelrichtlijn is toegestaan.

Deze afwijking van de Europese Vogelrichtlijn in combinatie met de oplopende faunaschade maakt dat de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade recent de provincies adviseerde te werken aan één landelijk en uniform beheerplan voor de grauwe gans.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerde items