06:29
20:45
Nachtmodus

Wat zijn de mogelijkheden met een kaliber .243?

De energieafgifte van een kogelgeweer van het kaliber .243 varieert tussen circa 1600 en 2300 joules op 100 meter van de loopmond. De diameter van de kogel bedraagt 6,17 mm.

In artikel 3.15 lid 1 onder b van het Besluit natuurbescherming worden de minimale kalibers aangeduid die moeten worden gebruikt bij het afschot van grofwild, onderverdeeld in 2 categorieën:

  • 1 Met betrekking tot dieren van de hierna genoemde soorten worden, onverminderd de artikelen 3.13, tweede, derde en vierde lid, en 14, derde lid, uitsluitend de volgende geweren en munitie gebruikt:
    • a. reeën: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 980 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt;
    • b. edelherten, damherten en wilde zwijnen: geweren met ten minste één getrokken loop en kogelpatronen van een kaliber van ten minste 6,5 millimeter voor getrokken loop waarvan de trefenergie ten minste 2.200 Joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt.

Voor afschot van edelhert, damhert en wild zwijn gelden cumulatieve vereisten. Er moet gebruik worden gemaakt van een geweer met een getrokken loop en kogelpatronen met een diameter van ten minste 6,5 mm én een trefenergie van tenminste 2200 joule op 100 meter afstand van de loopmond.

Met een kaliber .243 mogen dus wel reeën, maar geen edelherten, damherten en wilde zwijnen worden geschoten.

Uiteraard mogen ganzen en vossen eveneens met dit kaliber geschoten worden. Let u verder op de ontheffingsvoorwaarden, indien van toepassing.

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items