05:50
21:39
Nachtmodus

Op welke manier kunnen buitenlanders of buitenlandingezetenen een Nederlandse “jachtakte” aanvragen?

Voor buitenlanders of buitenlandingezetenen is het mogelijk om te jagen in Nederland met een normale Nederlandse   omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (geldig één jaar).

Wanneer men slechts een enkele maal in Nederland jaagt, is het te overwegen een “logeerakte” aan te vragen. Deze akte die 6 opeenvolgende dagen geldig is, wordt door de gastheer aangevraagd bij de politie waar deze zijn eigen omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (jachtakte) aanvraagt ( bij de afdeling Korpscheftaken).

Om in Nederland een “jachtakte” (jaarakte) aan te kunnen vragen, dient men aan de volgende drie eisen te voldoen. Men dient aan te tonen:

  1. Dat men met goed gevolg een door de Nederlandse overheid erkend jachtexamen heeft afgelegd. Erkend zijn de Duitse, Luxemburgse, Vlaamse en Waalse examens en de theoretische examens van België. Met ingang van 1995 heeft de Nederlandse overheid ook het Belgische praktijkexamen erkend. Voor degenen die het Belgische jachtexamen hebben afgelegd vóór 1995, geldt dat zij alsnog het praktijkgedeelte van het Nederlandse examen dienen af te leggen.

 

  1. Dat men beschikt over een verzekering ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van de jacht (WA-jacht-verzekering). De Nederlandse wet stelt een minimum eis aan het verzekerde bedrag, zijnde € 1.250.000,-

 

  1. Dat men beschikt over jachtmogelijkheid in Nederland. Dit kan zijn via eigendom van gronden die voldoen aan de door de wet gestelde eisen, door het huren van het jachtrecht of door het verkrijgen van een vergunning van een Nederlandse jachthouder. Dit laatste zal in de regel een ingezelschapsverklaring (artikel 11.64, lid 1 sub b Besluit activiteiten leefomgeving) of een buitengezelschapsverklaring (artikel 11.64, lid 1 onder d Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn. voor formulieren zie: www.jagersvereniging.nl/downloads/formulieren-jachtakte-wet-natuurbescherming/

Vervoer van wapens

Om als legale wapenbezitter binnen de landen van de Europese Unie te kunnen reizen met het wapen dient men een Europese Vuurwapenpas te bezitten, waarin de wapens waarmee gereisd wordt zijn vermeld. Bovendien dient men een schriftelijk bewijs te hebben waarmee wordt aangetoond waarom men de wapens op reis mee neemt. Dit kan zijn een uitnodiging deel te nemen aan een schietwedstrijd op een schietbaan, een uitnodiging voor de jacht, of een jachtakte van het land waar u naar toe reist.

Buitenlanders die in het bezit zijn van een Nederlandse jachtakte en die wonen in een bij de EU aangesloten land dienen dus ook een Europese Vuurwapenpas te bezitten. Het Europese Vuurwapenpas dient te worden aangevraagd in het land waar men woont.

Aanvragen “jachtakte”

Niet in Nederland ingezetenen vragen de “jachtakte” aan bij de politie Haaglanden, afdeling Korpscheftaken is gevestigd in het politiebureau Ypenburg-Leidschenveen, aan de Brigantijnlaan 321 in Den Haag. Via algemeen politienummer tel.: 0900 – 8844 (tussen 09.00 en 12.00 uur). Of via e-mail: [email protected]

Indien u geen wapens voorhanden heeft in het buitenland en u dit ook niet kunt aantonen, dan dient u een verklaring omtrent gedrag aan te vragen in het land waar u woonachtig bent en deze verklaring bij uw aanvraag te voegen. Deze verklaring dient te zijn opgesteld in het Nederlands of Engels of vertaald te zijn in het Nederlands of Engels. Dit zal meestal het geval zijn als u een Nederlandse “jachtakte” aanvraagt met enkel wapens in medegebruik op deze akte. Indien u wel wapens voorhanden heeft in het land waar u woont dan dient u een kopie van deze geldige “jachtakte” toe te voegen bij uw aanvraag.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items