05:22
21:57
Nachtmodus

Moeten jagers hun “jachtakte” tijdens het jagen bij zich hebben en tonen als de politie daar naar vraagt?

Ja, de politie is als toezichthouder in de Omgevingswet aangewezen en kan ingevolge artikel 5.17 lid 1. Algemene Wet bestuursrecht inzage vorderen van uw jachtakte.

Artikel 4.7 Algemene Wet bestuursrecht

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.17 Tonen jachtakte in veld (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

 


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items