05:33
21:38
Nachtmodus

WBE-werkgebieden weer up to date

Vanuit de Wet natuurbescherming en de provinciale verordeningen moet een wildbeheereenheid (WBE) voldoen aan een aantal eisen. Een van die eisen is een duidelijke begrenzing van het werkgebied van de WBE. Afgelopen periode heeft de afdeling ecologie van de Jagersvereniging alle grenzen van alle bijna 300 WBE’s  helemaal bijgewerkt. Dit biedt een aantal voordelen.

Een van de vereisten aan WBE’s is dat een werkgebied volledig binnen de provincie valt. Dit omdat de provinciale ontheffingen gekoppeld zijn aan het werkgebied van de WBE. Omdat niet alle WBE’s tot voor kort geheel in een provincie vielen, zijn in de afgelopen periode diverse WBE-grenzen opnieuw vastgesteld, waarmee ze aan de eis voldoen.

In de bijgewerkte kaarten zijn ook de vele kleine foutjes hersteld, die in de loop van de tijd om velerlei redenen zijn ontstaan. De grenzen lopen nu bijvoorbeeld weer op de weg in plaats van in de berm.

Hierdoor zijn externe partijen ook veel beter in staat om met de WBE-kaarten te werken.

Landelijk

Gebiedswijzigingen worden bijgehouden in FRS. Daardoor ontstaat er één landelijk digitaal bestand. Voor Zuid-Holland waar met DORA wordt gewerkt kunnen WBE’s de Jagersvereniging inschakelen voor gebiedswijziging.

Van elke WBE is een aparte WBE-kaart met begrenzing beschikbaar. Deze kan via de website van de Jagersvereniging worden geraadpleegd.

In de vakantieperiode zal de opgeschoonde landelijke WBE kaart in FRS worden geplaatst. Daarvoor zullen de meest recente WBE-mutaties in FRS nog in de opgeschoonde kaart worden verwerkt. Die zitten er nog niet in. Op het moment van plaatsing in FRS moeten lopende mutaties zijn afgerond en kunnen tijdelijk geen nieuwe wijzigingen worden gestart. Het streven is om op 1 juli de wijzigingen in FRS te stoppen en per 1 september weer mogelijk te maken. Alle WBE’s worden hiervan nog extra op de hoogte gesteld.

  • Delen:

Meer informatie