05:23
21:58
Nachtmodus

Voorbereiding reorganisatie ORWEJA van start

De Raad van Beheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging hebben weer een stap gezet in de richting van de reorganisatie van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden). Gezamenlijk zijn meerdere professionele partijen benaderd en gesproken over een passend aanbod voor deze opdracht. Dit heeft er toe geleid dat het adviesbureau Sira Consulting is aangesteld om als ‘kwartiermaker’ te fungeren teneinde een advies uit te brengen over het gezamenlijk te ontwikkelen eindresultaat. Het proces kent een aantal fases.

De planning is dat Sira als eerste gaat inventariseren hoe de huidige stand van zaken is. Daarna zullen gesprekken volgen met stakeholders, waarbij de gezamenlijke ambities, de verschillende inzichten, belangen en wensen worden vastgesteld. Dit zal in diverse samenstellingen plaatsvinden. Betrokkenen zullen tijdig worden verzocht hun medewerking te verlenen.

Regelmatig zullen de besturen van de Raad van Beheer en Jagersvereniging bijgepraat worden en waar nodig zullen beslissingen worden genomen. Een enquête onder de leden zal ook deel uitmaken van het proces. Het herinrichten van ORWEJA zal tegen het licht worden gehouden van de huidige wet- en regelgeving om het toekomst bestendig te maken.

Zoals eerder reeds gemeld is het de bedoeling dat de gehele reorganisatie eind dit jaar vorm heeft gekregen en dat in kwartaal 1 van 2023 ORWEJA 2.0 zal zijn gerealiseerd. Natuurlijk vindt er hierover op de juiste momenten afstemming plaats met de betrokken verenigingsorganen van zowel de Raad van Beheer als van de Jagersvereniging.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws