05:22
21:57
Nachtmodus

Update Afrikaanse Varkenspest Emsbüren

Na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Emsbüren heeft de Duitse overheid heeft zich vooral gefocust om alle risico’s van verdere verspreiding te voorkomen.  Mogelijke bronnen van binnenkomst van het virus worden onderzocht, waarbij al een aantal mogelijkheden met een hoge mate van waarschijnlijkheid zijn uitgesloten.

Tekst: Kees van Hulst, afdeling ecologie

De boerderij is een familiebedrijf met één extra werknemer. Alle werknemers van de boerderij hebben tijdens de epidemiologisch relevante periode niet gejaagd. De voedermonsters zijn getest op het AVP-virus, met negatief resultaat. De zoektocht naar de oorzaak van de uitbraak van AVP gaat echter door. De genoomanalyse van het virus wordt deze week verwacht, wat iets zou kunnen zeggen over de verwantschap met andere uitbraakgebieden in Europa.

Preventieve ruiming
Er zijn van het geïnfecteerde bedrijf varkens geleverd aan een bedrijf op ongeveer 20 km afstand. Ook daar zijn de varkens steekproefsgewijs onderzocht en gelukkig waren alle monsters negatief. Toch zijn ook daar alle varkens daar preventief geruimd.

Geen besmetting wilde zwijnen
Er zijn nog  geen besmettingen gevonden bij wilde zwijnen wat zeer bemoedigend is. In Emsland en in Graafschap Bentheim hebben de jagers zich zeer verantwoordelijk en rustig gedragen. Alle gedode wilde zwijnen in het gebied worden onderzocht. Er wordt intensiever gejaagd om de stand in het gebied te verlagen. Lokale jagers houden waterlopen en waterpoelen in de gaten, omdat besmette everzwijnen met hoge koorts verkoeling zouden zoeken. Tot nu toe is er echter niets verdachts opgemerkt.

Beperkingen
Het is nog niet mogelijk precies te zeggen hoe lang de beperkingen in het Duitse gebied van kracht zullen blijven. De districtsbestuurder heeft landbouwstaatssecretaris Ludwig Theuvsen meegedeeld dat alles in het werk zou worden gesteld om de verplichte 90 dagen, die volgens de EU-wetgeving gelden, tot minimaal 30 te verkorten omdat het lijkt op een besmetting binnen slechts één bedrijf.

In verband met de huidige gevallen van AVP in Duitsland worden we er nog eens extra op gewezen om de risico’s om de ziekte door versleping te verspreiden te voorkomen.

Let daarom als jagers goed op de hygiëne maatregelen

De volgende maatregelen van het NVWA en DWHC gelden voor het publiek in het algemeen en voor beheerders en jagers van wilde zwijnen in het bijzonder:

  • Kadavers van verdachte wilde zwijnen niet verslepen, maar contact opnemen met uw provinciale zwartwildcoördinator. Op deze pagina ziet u wie dat is (sla dit telefoonnummer ook op in uw telefoon).
  • Onverhitte varkensvleesproducten niet langs de weg weggooien.
  • Bij contact met wilde zwijnen handschoenen gebruiken, en handen wassen met zeep en water na contact met het dier.
  • Het voertuig (inclusief wielkasten), laarzen en materialen die in contact zijn geweest met het wild zwijn grondig reinigen voor het verlaten van de locatie
  • Kleding wisselen en de op jacht gebruikte kleding wassen op 60°C met een hoofdwasmiddel (wit).
  • Tenminste 72 uur volgend op het contact met het wild zwijn geen varkensbedrijven bezoeken, en alleen met andere schoenen.
  • Bij jacht in het buitenland, nagaan bij de lokale overheid of jagersvereniging of er in het gebied AVP of een andere besmettelijke varkensziekte heerst. En navragen wat de laatste keurings- en/of andere geldende regels en voorschriften zijn.
  • Het wordt jagers die een beroepsmatige binding hebben met gehouden varkens geheel afgeraden te jagen in besmette gebieden.

 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws