05:22
21:58
Nachtmodus

Theo ten Haaf benoemd als nieuwe voorzitter Jagersvereniging

Ook benoeming nieuwe penningmeester en twee leden Raad van Toezicht


De Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft in haar vergadering op dinsdag 9 februari 2021 de heer Theo ten Haaf benoemd als haar nieuwe voorzitter. Ten Haaf volgt Willem Urlings op die na dezelfde vergadering zijn functie neerlegde. Tevens werd de nieuwe penningmeester van het Landelijk Bestuur, de heer Peeters benoemd, tezamen met twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, de heren Tom van Engers en Maarten Stramrood. Hiermee zijn alle functies in het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht vervuld.

De 61-jarige Ten Haaf is momenteel nog werkzaam bij het ministerie van Defensie waar zijn functie met ingang van 1 augustus 2021 beëindigd wordt in verband met functioneel leeftijdsontslag. De vertrouwenscommissie van de Ledenraad die de selectieprocedure begeleidde omschrijft Ten Haaf onder meer als ‘een strategisch ingestelde en bestuurlijk zeer ervaren verbinder met een goed netwerk in de nationale politiek-bestuurlijke arena.’

In de Ledenraadsvergadering van 9 februari 2021 is de heer Theo ten Haaf benoemd als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Maatschappelijke meerwaarde, diversiteit en verjonging jagersbestand

Ten Haaf geeft in zijn motivatie aan het belangrijk te vinden dat de jagersgemeenschap op meerdere fronten haar maatschappelijke meerwaarde laat zien. Hij hecht dan ook waarde aan een goede positionering en zichtbaarheid. Ook vindt Ten Haaf het belangrijk dat de Nederlandse jagersgemeenschap ruimte geeft aan de diversiteit en verjonging van het jagersbestand.

Nieuwe penningmeester en leden Raad van Toezicht

Daarnaast werden gisteren in de vergadering ook een nieuwe penningmeester en twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht benoemd. De heer Peeters wordt de nieuwe penningmeester van het Landelijk Bestuur en volgt daarmee de heer Berbee op. En de heren Van Engers en Stramrood zijn de opvolgers van de heren Van Hulsebeek en Kemperman. Bij Berbee en Van Hulsenbeek liep de termijn af en waren zij niet meer herkiesbaar. De heer Kemperman had al eerder de Raad van Toezicht verlaten.

De heer Peeters is benoemd in de Ledenraadsvergadering van 9 februari 2021 als penningmeester in het Landelijk Bestuur.

Alle nieuwe leden van Landelijk Bestuur en Raad van Toezicht werden met een ruime meerderheid van stemmen benoemd.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items