05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Anoeska Vermeij

Startbijeenkomst Samen sterk voor een Veilig Buitengebied

Woensdag 6 juli heeft in het gemeentehuis van Neder-Betuwe de startbijeenkomst plaatsgevonden voor het proces Veilig Buitengebied in Gelderland-Zuid. Veilig Buitengebied is Publiek-Private Samenwerking tussen de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid en een groot aantal partners zoals de Omgevingsdiensten, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland, handhaving en inwoners. 

Doel van alle partijen is om samen ondermijnende criminaliteit tegen te gaan in het buitengebied, samen ervoor zorgen dat het schoon, heel en veilig is en dat dit ook zo blijft. Vertegenwoordigers van deze gemeenten en organisaties hebben tijdens de bijeenkomst hun handtekening gezet om deze samenwerking kracht bij te zetten.

Brochure ‘KIJK UIT!’
De brochure ‘KIJK UIT!’ – Je gaat het pas zien als je het door hebt’ is een speciale uitgave voor Gelderland-Zuid om Veilig Buitengebied kracht bij te zetten. ‘KIJK UIT! vertelt alles over de aanpak van het proces, maar ook hoe signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn. De brochure is in opdracht gemaakt door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, dat tevens zorg draagt voor de begeleiding van het totale proces. De eerste exemplaren van ‘KIJK UIT!’ zijn uitgereikt aan burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe en burgemeester Vincent van Neerbos van West Maas en Waal. De digitale versie van de brochure is in elke gemeente beschikbaar, een papieren versie volgt binnenkort. Download KIJK UIT! hier.

Samen sterk
Alle gemeenten in Gelderland-Zuid en de aangesloten partijen werken samen om meer zicht te hebben en te houden op wat in het buitengebied gebeurt. Zij kunnen dat niet alleen en vragen inwoners en ondernemers die wonen en werken in dat buitengebied om mee uit te kijken. Op die manier is het mogelijk om ondermijnende criminaliteit beter tegen te gaan. Gelderland-Zuid heeft met deze gezamenlijke aanpak een primeur voor Nederland, want niet eerder zijn zoveel gemeenten en organisaties tegelijkertijd met deze aanpak begonnen.

  • Delen:

Gerelateerd nieuws