06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Oproep voor de functie van WBE-BOA in Gelderland

De druk op het buitengebied neemt in snel tempo toe. Op het grensvlak van groene wet- en regelgeving en openbare orde en veiligheid ontstaat steeds meer overlast door zaken als illegale motorcross, mountainbiken, afvaldumpingen (xtc), wildstroperij en recreatie-uitwassen. Soms worden daarbij zeldzame planten en dieren bedreigd.

Deze smeltkroes van bedreigingen en belangen stimuleert WBE’s (wildbeheereenheden) en jagers om een vrijwilligersnetwerk van groene WBE BOA’s op te bouwen. Hiermee willen zij deze negatieve trend helpen keren. De Jagersvereniging in Gelderland is hiertoe in gesprek gegaan met Gedeputeerde Staten van Gelderland met als resultaat dat de provincie voor 2019 en 2020 een stimuleringssubsidie aanbiedt voor een pilot van twee vrijwillige groene WBE-BOA’s in het Rivierenland van de provincie. Indien de pilot succesvol verloopt wil zij medewerking verlenen aan een verdere uitrol van het project in de provincie.

Gevraagd

Vrijwilligers die in dienst van een WBE in de functie van jachtopzichter / BOA een belangrijke bijdrage willen leveren aan de bescherming van bovengenoemde belangen. Benodigde tijdsinvestering: minimaal 200 controle-uren per boa per jaar.

Waar?

De WBE de Bommerwaard (Omgeving Kerkdriel, Zaltbommel tot Slot Loevenstein)

De WBE Wijchen en Waal (Omgeving Beuningen – Druten – Wijchen)

Wat bieden wij?

 • Opleiding basisdiploma BOA en aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar Domein II
 • Deelname Permanente Her- en Bijscholing zoals door de overheid voorgeschreven
 • Toegang tot het Boa registratie Systeem (BRS) voor rapportages en pv’s
 • Deelname overige verplichte opleidingen (IBT – BRS) zoals door de overheid voorgeschreven
 • Uniform en overige uitrustingstukken
 • Een leaseauto met een budget voor brandstof
 • Een adequate vrijwilligersvergoeding volgens de regels van de Belastingdienst
 • Volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling

Functieomschrijving

In deze functie ben je bezig met het uitvoeren van handhavingstaken binnen het werkgebied van de WBE waar je bent aangesteld. De nadruk van jouw functie ligt op het surveilleren in het gehele werkgebied van de WBE waarbij het accent ligt op handhaving buiten kantoortijden en in de weekends. De werkzaamheden bestaan uit het constateren van vrije veld delicten op het gebied van de Wet natuurbescherming en de Visserijwet. Je bent alert op afvaldumpingen, wildstroperij en vernielingen. Je houdt tevens toezicht op de naleving van toegangsbepalingen van diverse gebieden binnen het werkgebied van de WBE indien dat in een samenwerkingsconvenant met derden is overeengekomen. Indien noodzakelijk of op verzoek van de WBE treed je zelf strafrechtelijk op en ondersteun je collega Boa’s en de politie bij complexere strafrechtelijke onderzoeken.

Je rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingszaken (opstellen WBE-rapportage en/of Proces-Verbaal) in het BRS systeem. Je treedt corrigerend en/of verbaliserend op. Je neemt zaken in beslag waarmee strafbare feiten zijn begaan of gepleegd.

Je bent het visitekaartje van de WBE en geeft daarom desgevraagd ook voorlichting, informatie en/of aanwijzingen aan publiek en overige belanghebbenden m.b.t. het faunabeheer binnen de WBE.

Je neemt deel aan verplichte opleidingsonderdelen ten behoeve van het verkrijgen en onderhouden van de diverse BOA-bevoegdheden (o.a. opsporingsbevoegdheid, geweldsinstructie). Je neemt deel aan operationele overleggen met overige opsporingsambtenaren en/of politie in het werkgebied.

Functie eisen

 • Wij zoeken een handhaver/BOA of iemand die daartoe op korte termijn opgeleid wil worden.
 • Algemene theoretische en praktische kennis van het vakgebied strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van het jachtbedrijf en/of de Duitse taal (i.v.m. Visserijcontroles) is een pré.
 • Je beschikt over een BOA-bevoegdheid domein 2 of je bent bereid deze te behalen.
 • Je kunt controles en handhavingszaken zelfstandig oppakken.
 • Je bent energiek, resultaatgericht en omgevingsgericht, dat wil zeggen alert op de verschillende actoren binnen het werkveld.
 • Je bent positief ingesteld en weet dat goed over te brengen op anderen.
 • Je kan je verplaatsen in mensen en situaties, waardoor je oog hebt voor de belangen die in de WBE spelen en de verschillende invalshoeken van het werkveld.
 • Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties, waarin vormen van emotie en/of agressie een rol kunnen spelen.
 • Je bent een zelfstandige werker, met goed gevoel voor samenwerken en kan goed omgaan met weerstand.
 • Verder ben je gedisciplineerd, ordelijk en systematisch en kan je goed met digitale systemen overweg (bijv. het Boaregistratiesysteem).
 • Je bent bereid om op onregelmatige tijden vrijwilligerswerk te doen, ook ’s avonds en in de weekenden.

Tot slot

Voor meer informatie over de inhoudelijke taak van de handhaver/BOA of de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij de regiomanager van de Jagersvereniging in Gelderland op mailadres [email protected].

Sollicitaties kunnen, voorzien van een CV en recente pasfoto, t/m 1 april 2019 worden toegezonden aan [email protected].

 • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items