06:29
20:45
Nachtmodus

Netwerkdag luchtvaartveiligheid

De Jagersvereniging heeft deelgenomen aan de Netwerkdag Luchtvaartveiligheid op donderdag 22 September. Vooral de Deelsessie 50 jaar vogelaanvaring preventie “He kan het nog beter” was voor ons interessant.

Korte tijd geleden kwamen er twee rapporten met betrekking tot de Luchtvaartveiligheid geproduceerd dor de NLR  “Nationale Veiligheidsanalyse voor de Nederlandse luchtvaart, Rapport risicobeoordeling en Rapport Risicobeheersmaatregelen.

Hieruit komt voort dat Uit het risicobeoordelingsproces voor de commerciële luchtvaart zijn de volgende zeven risicoscenario’s naar voren gekomen die de meeste prioriteit zouden moeten krijgen:

  • Vogelaanvaringen (COM.01)
  • Toenemende commerciële onbemande luchtvaartactiviteiten (COM.62).
  • Luchtruimschendingen kleine luchtvaart en onbemande luchtvaart (COM.14)
  • Gebrek aan kwaliteit van het toezicht op organisaties (COM.20)
  • Etc etc

Vogelaanvaringen hebben hierbij de hoogste score, de sessie werd dan ook druk bezocht ook door: Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Airliners, Vertegenwoordigers kleine en grote luchtvaart en beleidsmedewerkers.

De inbreng van de Jagersvereniging was vooral een oproep gericht op het beter afstemmen van de diverse partijen in dit dossier van hun taken en verantwoordelijkheden. In de Drie Provincies gelden met betrekking tot het beheer van risicovolle vogels in de 6 en 12 km zone een verschillend regime. Ontheffingen voor het beheer van vogels met een verhoogd risico voor de luchtverkeersveiligheid lopen over verschillende lijnen. Alleen al het feit dat niet alle partijen waren meegenomen die een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het risico op vogelaanvaring zoals de FBE en Wildbeheereenheden geeft aan dat er een betere afstemming en regelmatig overleg moet plaatsvinden op tussen betrokken partijen.

Het is een dossier waarbij het beleid met betrekking tot het weren en reduceren van vogels van luchthaven vrij direct ingrijpt op de uitvoering. Maak daar als betrokken organisaties gebruik van.

  • Delen: