06:27
20:46
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Motie voor de effectieve bejaging van vossen – verworpen

De partijen SGP en VVD hebben in een plenair debat over Natuur op 7 maart een motie ingediend om de landelijke vrijstelling voor de vos ook voor de nachtelijke uren te laten gelden. De motie is op 12 maart nipt verworpen met 7 partijen tegen en 6 partijen vóór.

Landelijk beleid

De Jagersvereniging heeft in maart 2018 aandacht gevraagd voor een compleet overheidsbeleid om de weidevogel te redden, waarin naast biotoopverbetering ook het bejagen van predatoren noodzakelijk is. De minister van LNV verwees de Kamer toen naar de Provinciale overheden. De Kamer constateert nu dat de minister zelf ook mogelijkheden heeft om het predatorenbeheer te verbeteren. Vandaar deze motie.

De Jagersvereniging betreurt dat de motie verworpen is. We waarderen de inzet van de SGP en VVD voor het indienen van deze motie en de steun van CDA, FvD, 50PLUS en DENK, die voor deze motie gestemd hebben. SP, GL, CU, D66, PvdA, PvdD en PVV stemden tegen.

Vossen en weidevogels

In Nederland is de vossenpopulatie de afgelopen jaren enorm toegenomen. In beginsel vervult de vos een nuttige rol in de natuur.  De vos is echter ook een cultuurvolger zonder natuurlijke vijanden in ons landschap, waardoor de aantallen vossen zodanig zijn toegenomen dat hij kwetsbare diersoorten extra schade toebrengt. De toenemende predatie door vossen is een grote bedreiging voor weide- en akkervogels. Bejaging van vossen is noodzakelijk zolang vossen kwetsbare populaties bedreigen. Omdat vossen nachtdieren zijn is het gebruik van kunstlicht en een uitbreiding van de landelijke vrijstelling van de vos een belangrijke, noodzakelijke aanvulling op andere vormen van bejaging.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items