05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: iStock

Minister beantwoordt Kamervragen over stroperij

De minister van Landbouw Natuur en Visserij heeft deze week antwoorden gestuurd naar de Tweede Kamer in reactie op schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren op 9 juni jl. heeft ingediend over stropen. Zij laat weten dat er geen jagers zijn betrokken bij een opgerold stropersnetwerk en wijst juist ook op de inspanningen van onder meer Wildbeheereenheden in de aanpak van stroperij.

De vragen werden gesteld specifiek naar aanleiding van een opgerold stropersnetwerk in Limburg, maar waren gedeeltelijk ook algemeen van aard. De minister laat weten, dat – anders dan min of meer werd gesuggereerd in de vraagstelling – geen jachtaktehouders zijn betrokken bij het stropersnetwerk.

Tevens wijst zij erop dat Wildbeheereenheden samen met groene BOA’s en betrokken burgers juist bijdragen aan het tegengaan van stroperij. In antwoord op de vraag “hoeveel van de meldingen rond stropen gaan over jagers, die buiten de grenzen van hun jachtveld of vergunning jagen” benadrukt de minister dat “jagers zich over het algemeen houden aan de grenzen van aan hen toegekende jachtvelden of waar zij als gastjager legitiem mogen jagen”.

Stropen is nog altijd een groot probleem, zo valt eveneens weer op te maken uit deze antwoorden. In totaal zijn er in 2020 bij de Nationale Politie 3.478 meldingen geregistreerd op maatschappelijke klasse ‘flora en fauna’, waar stroperij onder valt. Deze meldingen betreffen zowel flora als fauna. Het fenomeen stroperij is daar een deel van, moet hierbij aangemerkt worden. Gezamenlijke inspanningen van Politie, Groene BOA’s, wildbeheereenheden en jagers lijken hun vruchten af te werpen, nu zich de afgelopen vijf jaar een afname van het aantal meldingen heeft laten aftekenen, zo meldt de minister.

De volledige Kamervragen en antwoorden kunt u lezen via

rijksoverheid.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws