Dat blijkt uit gezamenlijke schriftelijke vragen die CDA, PVV, VVD, SVL, Forum voor Democratie en Lokaal-Limburg hebben ingediend. De zes partijen zijn samen goed voor 30 van de 47 zetels.

Een aantal weken geleden namen Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) het besluit om een jarenlange contractuele samenwerking met de 35 wildbeheereenheden in Limburg éénzijdig te wijzigen. Het besluit betekent dat in nieuw af te sluiten overeenkomsten de jacht op vijf wildsoorten op circa 3000 hectare gronden van de Provincie Limburg enkel nog op afroep kan plaatsvinden en alleen na expliciete toestemming van de Provincie Limburg. Dit is een grote trendbreuk met het beleid in het verleden. De Jagersvereniging Limburg en de WBE’s betreuren deze eenzijdige beleidswijziging om meerdere redenen.