05:33
21:38
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Mag er gejaagd worden bij sneeuw en ijs?

De eerste sneeuwvlokken zijn dit jaar in Nederland alweer gevallen. Een mooi moment om het geheugen weer even op te frissen met de regels over jagen in de sneeuw.

Met sneeuw op de grond mag er niet meer voor de voet gejaagd worden op de wildsoorten waarop de jacht nu nog geopend is. Het gaat dan om konijn en fazantenhaan. Dit verbod geldt niet voor de wilde eend en de houtduif omdat zij geen volgbaar spoor maken in de sneeuw. Ook mag er met sneeuw nog steeds gejaagd worden op vossen in het kader van schadebestrijding (bouwjacht met aardhonden tot 1 maart).

De Jagersvereniging zet de regels voor jagen in de sneeuw nog eens op een rij.

Mag er gejaagd worden bij sneeuw en ijs?

Er staat in het Besluit natuurbescherming dat er niet mag worden gejaagd als de grond met sneeuw bedekt is. Wordt hiermede bedoeld “spoorsneeuw” of valt bevroren- of dooiende sneeuw hier ook onder?

In artikel 3.6 lid 7 van het Besluit natuurbescherming staat dat het verboden is om te jagen indien de grond met sneeuw bedekt is. Dit verbod is in de wet opgenomen om de jacht op diersoorten door middel van het volgen van sporen in de sneeuw onmogelijk te maken. In artikel 3.7 lid 3 van het Besluit natuurbescherming staat een versoepeling van dit verbod. In een situatie waarin van het volgen van sporen geen sprake is, zoals bij de jacht op de wilde eend en de houtduif of bij de jacht op het konijn, haas of fazant tijdens een drijfjacht, blijft deze wijze van bejaging toegestaan. Het voor de voet bejagen van haas, konijn en fazant mag dus niet.

Spoorsneeuw

Uit de toelichting op dit laatste artikel blijkt dat er wel uitgegaan is van een andere terminologie, maar dat de jurisprudentie over het begrip “spoorsneeuw” onverkort van toepassing blijft op de huidige terminologie “grond met sneeuw bedekt”. Als de sneeuw valt, bevroren is of dooit mag er dus normaal gejaagd worden, tenzij Gedeputeerde Staten van de provincie, onder bepaalde weersomstandigheden de jacht gesloten hebben.

In artikel 3.6 lid 9 van het Besluit natuurbescherming staat verder: Het is verboden om de jacht uit te oefenen op wild als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid, van de wet voor zover dat zich bevindt in of in de nabijheid van wakken of bijten in het ijs. Dit geldt dan met name voor de wilde eend.

Bron: Jagersvereniging – Mag er gejaagd worden bij sneeuw

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items